ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

densitat

nom femení
Terminologicitat: 1
Educació Química - EduQ (2009)
Freqüència: 20

Massa, volum i densitat dels aliments.
Educació Química - EduQ (2009)
Freqüència: 20

Densitat: relació entre la massa i el volum d’una substància o d’un material.
Educació Química - EduQ (2009)
Freqüència: 20

Experimentar amb el comportament de l’oli i l’aigua quan els intentem mesclar i amb la densitat dels dos líquids.
Educació Química - EduQ (2009)
Freqüència: 20

L’aigua, té major o menor densitat que l’oli?
Educació Química - EduQ (2009)
Freqüència: 20

Per resoldre aquest tipus de problemes, els alumnes han de conèixer conceptes com les equacions químiques, la nomenclatura, el mol, el pes atòmic, el pes molecular, la massa molar, l’ajustament de reaccions químiques, el reactiu limitant, la composició percentual, la fórmula empírica i molecular, la densitat, les formes d’expressió de concentracions i la relació entre massa i volum de gasos, entre d’altres.
Educació Química - EduQ (2009)
Freqüència: 20

La densitat del gasoil és de l’ordre de 0,85-0,95 kg/L.
Educació Química - EduQ (2009)
Freqüència: 20

El punt de fusió, el punt d’ebullició, la densitat, el mateix estat físic es refereixen al metall ferro habitual, normalment en aliatge amb altres metalls i carboni.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 10

Aquest concepte de densitat nutricional permet establir l'equilibri alimentari al llarg del temps, tot fent comparacions i intercanvis entre diferents aliments i plats.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 10

En aquest cas, es representa el següent: volum en metres cúbics, temperatura en kelvins i densitat en quilos per metre cúbic.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 10

Hi ha també d’altres, com el comerç de barri que serveix productes alimentaris i domèstics a població autòctona en zones de gran densitat urbana amb una baixa presència de productes estrangers; altres establiments de barri amb una major presència en productes estrangers (fruites i hortalisses com les iuques, cereals torrats o en sèmola, refrescs, etc.), que poden ser un punt de compra de proximitat per a població estrangera, i també parades de mercats, bars i restaurants.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2011)
Freqüència: 10

Són aliments d'alta densitat nutritiva i baixa densitat energètica.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2011)
Freqüència: 10

Les fruites i hortalisses són aliments de baixa densitat energètica i alta densitat nutritiva i, per tant, són molt apropiades per als berenars o per calmar la gana fins a l'àpat següent.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2011)
Freqüència: 10

Les eficiències dels magnetrons moderns de 2,45 GHz estan en l'interval d'aproximadament 70 %, més limitades per la densitat de flux magnètic dels imants econòmics de ferrita utilitzats, mentre que l'eficiència total de les aplicacions d'escalfament amb microones és més baixa a causa de les càrregues no equilibrades.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2011)
Freqüència: 10

Per a les tecnologies actuals, com ara el procés òhmic APV, la utilització d'un material elèctric d'elèctrode compatible amb l'aliment i la correcta densitat de corrent han eliminat els problemes de contaminació.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2011)
Freqüència: 10

Aquests aliments es caracteritzen per la seva elevada densitat nutritiva, per la seva excel·lent relació qualitat-preu i per ser ingredients bàsics i versàtils des d'un punt de vista culinari.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 34

Tanmateix, encara hi ha massa incerteses sobre el període de bombardeig intens i la densitat i composició exactes de l’atmosfera com per concloure res de definitiu sobre el paper relatiu de les síntesis orgàniques a l’atmosfera primordial i les contribucions extraterrestres.
Revista de la Societat Catalana de Química (2002)
Freqüència: 34

Com a conseqüència de la similitud de les seves propietats fisicoquímiques (punt de fusió, densitat, solubilitat...), la separació de dos enantiòmers d’un compost quiral a partir d’una mescla és particularment difícil.
Revista de Tecnologia (2004)
Freqüència: 13

El creixement anual en forma d’anells en permet l’estudi quantitatiu, tant pel gruix d’aquests anells com per la densitat de la matèria continguda.
Revista de Tecnologia (2006)
Freqüència: 13

Les aplicacions industrials de les radiacions ionitzants són també significatives: assajos no destructius, mesures de gruixos de paper, pintures, recobriments, mesures de nivells de líquids, mesures de densitats en enginyeria civil, construccions d’autopistes, construccions de trens d’alta velocitat.
Revista de Tecnologia (2009)
Freqüència: 13

Cal assenyalar també que l’èxit de les metodologies que s’han d’utilitzar rau en un compromís entre la qualitat de la mesura —fiabilitat, precisió i densitat de les dades— i els costos —costos econòmics i costos d’implementació pel que fa a l’esforç, la dificultat i les hores de feina—, a banda d’altres aspectes com la versatilitat i la capacitat d’extrapolació de les tècniques en els diferents escenaris experimentals.
Revista de Tecnologia (2009)
Freqüència: 13

És de preveure, no obstant això, que les bandes de freqüència emprades que poden ser fins a uns 5 ghz, per tant més elevades que les actuals, i la presència d’entorns de propagació no considerats, per exemple interiors d’edificis, faran difícil poder mantenir la densitat d’estacions base del desplegament UMTS, raó per la qual ja s’ha identificat una nova estratègia basant-se en nous tipus de repetidors del senyal Relay Nodes o Hop-Relay.
Revista de Tecnologia (2011)
Freqüència: 13

La figura 6 permet comparar les propietats físiques de líquids, gasos i FSC, com ara la densitat, la viscositat i la difusivitat.
Revista de Tecnologia (2004)
Freqüència: 13

— Fins i tot en el laboratori hi ha memòries micromecàniques (Projecte Nanodrive) d’altíssima densitat.
Revista de Tecnologia (2004)
Freqüència: 13

Per tant, les CPU d’Intel no acompleixen la llei de Moore, cosa que és reforçada per la SIA (Semiconductor Industry Association), que preveu que la densitat el 2016 serà de vint-i-cinc vegades la d’ara, que correspon a duplicar la densitat cada 2,7 anys.
Revista de Tecnologia (2004)
Freqüència: 13

Amb aquests radars, una estació fixa terrestre pot fer un seguiment instantani de les formacions nuvoloses i la pluja associada, i donar mesura de la densitat de la precipitació.
Revista de Tecnologia (2004)
Freqüència: 13

Bona part dels fenòmens i processos que constitueixen la variabilitat climàtica natural tenen unes freqüències i unes magnituds temporals que superen àmpliament el període per al qual hi ha disponibilitat de dades instrumentals (entre 50 i 100 anys segons el tipus de variables i la seva densitat).
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2008)
Freqüència: 12

A continuació també parla dels avantatges i inconvenients de l’empelt sobre poncemer o llimera, de les exigències agroclimàtiques, de la duració de les plantacions, d’algunes malalties fisiològiques —per exemple l’asfíxia radicular i la clorosi—, de les feines de conreu i inclús de la rendibilitat del cultiu en funció de la densitat de plantació utilitzada.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons