ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

diana

nom femení
Terminologicitat: 0,56
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1992)
Freqüència: 143

Els inhibidors enzimàtics s'ajusten al concepte d'antimetabòlits com una nova modalitat d'agents anticancerígens; es tracta de compostos que són dissenyats per encaixar exactament en el lloc actiu de l'enzim diana.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1992)
Freqüència: 143

Les repeticions invertides dels extrems de l'element són les dianes de la transposasa i en molts casos s'assemblen a la diana de l'element (Galas i Chandler, 1989).
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1992)
Freqüència: 143

El procés es pot efectuar de dues maneres: replicant l'element alhora que es produeix la transposició (transposició replicativa) o recombinant l'element a la nova diana sense deixar-ne còpia al lloc original (transposició conservativa).
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1992)
Freqüència: 143

La replicació conservativa consisteix a «obrir» la molècula donadora i treure'n l'element mòbil per introduir-lo en una nova diana (vegeu la fig. 2).
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1992)
Freqüència: 143

La diana de Tn10 (i d'IS10) és una seqüència de 9 pb on el triplet central pot ésser una seqüència qualsevol i els dos triplets del extrems són variacions d'una seqüència de consens (vegeu la fig. 3).
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1992)
Freqüència: 143

Per a Tn5 encara no s'ha definit una diana-consens, tot i essent clar que la transposició no és aleatòria (Berg, 1989).
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1992)
Freqüència: 143

Un cas extrem d'especificitat es troba a Tn7, que només té una diana al cromosoma d'E. coli.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1992)
Freqüència: 143

L'efecte mutacional de la transposició no es limita a la inserció; generalment, el procés de transposició produeix una duplicació de la diana (vegeu la fig. 3).
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1992)
Freqüència: 143

Després de la transposició, els sistemes cel·lulars de reparació omplen les osques de cadena simple, amb la qual cosa produeixen la duplicació de la diana.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons