ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

electrocatalitzador

nom masculí
Terminologicitat: 0
Revista de la Societat Catalana de Química (2002)
Freqüència: 9

Generalment, hom superposa almenys dues capes, una de molt hidrofòbica, que permetrà la difusió del gas, i una altra que ho és menys, amb electrocatalitzador, que permetrà la penetració de l’electròlit.
Revista de la Societat Catalana de Química (2002)
Freqüència: 9

Normalment, tampoc no fa falta addició d’electrocatalitzador, perquè el metall de l’elèctrode, per exemple metall Raney, ja en fa les funcions.
Revista de la Societat Catalana de Química (2002)
Freqüència: 9

Però ara són normalment de carbó amb Pt com a electrocatalitzador, tant per l’ànode com pel càtode (en general s’empra menys Pt que per a les PEFC i les PAFC).
Revista de la Societat Catalana de Química (2002)
Freqüència: 9

Per tant, és molt important l’ús de substàncies químiques que accelerin la velocitat de les reaccions als elèctrodes (electrocatalitzadors), com per exemple el platí o el pal·ladi, que, finament dividits, augmenten la velocitat de reducció de l’oxigen en medi àcid i alcalí.
Revista de la Societat Catalana de Química (2002)
Freqüència: 9

La pols de carbó és lleugera, té una superfície específica molt gran i sobre ella hom pot dipositar fàcilment electrocatalitzadors per tal que les reaccions d’interès tinguin lloc a velocitat suficient.
Revista de la Societat Catalana de Química (2002)
Freqüència: 9

En aquest procés queda una petita quantitat de CO sense reaccionar, aproximadament un 1 %, capaç d’enverinar l’electrocatalitzador de l’ànode.
Revista de la Societat Catalana de Química (2002)
Freqüència: 9

Com que en medi àcid l’electrocatalitzador més eficient per a l’oxidació del metanol és el Pt, s’ha estudiat l’aplicació d’aliatges de Pt per a aquest procés i han resultat interessants els de Pt-Ru, que manifesten una disminució significativa de l’enverinament.
Revista de la Societat Catalana de Química (2002)
Freqüència: 9

No obstant això, s’ha d’emprar més quantitat de l’electrocatalitzador que per a l’oxidació de l’hidrogen.
Revista de la Societat Catalana de Química (2002)
Freqüència: 9

Es corroeixen i donen productes gasosos, cosa que implica una pèrdua de material suport dels elèctrodes de difusió de gas i afavoreix l’agregació de les partícules de Pt amb la corresponent pèrdua de superfície específica de l’electrocatalitzador.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons