ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

electronegativitat

nom femení
Terminologicitat: 0
Revista de la Societat Catalana de Química (2001)
Freqüència: 8

Recordem que l’enllaç entre dos àtoms de diferent electronegativitat presenta una asimetria en la distribució de les càrregues, ja que es concentra una certa càrrega negativa (q) en l’àtom més electronegatiu i una càrrega del mateix valor (q), però de signe contrari, en l’àtom més electropositiu.
Revista de la Societat Catalana de Química (2011)
Freqüència: 8

Una reactivitat condicionada, sobretot, per les diferències d’electronegativitat entre els àtoms de bor, de carboni i d’hidrogen (segons l’escala de Pauling: 2,0, 2,5 i 2,2, respectivament), que fan que els hidrògens enllaçats als àtoms de carboni tinguin un cert caràcter àcid, mentre que els que estan enllaçats als àtoms de bor tenen un cert caràcter d’hidrur.
Revista de la Societat Catalana de Química (2011)
Freqüència: 8

Alhora, dins del mateix clúster, es troben bors amb diferent reactivitat: d’una banda, els que estan conectats a ambdós àtoms de carboni, que queden empobrits electrònicament a causa de la major electronegativitat dels carbonis; de l’altra, els bors que es troben més allunyats dels carbonis, que presenten una certa densitat de càrrega negativa.
Revista de la Societat Catalana de Química (2011)
Freqüència: 8

Així, doncs, gràcies a aquestes diferències d’electronegativitat, es pot donar un gran ventall de reaccions químiques regioselectives sobre el poliedre de l’ocarborà.
Revista de la Societat Catalana de Química (2011)
Freqüència: 8

El clor té una massa atòmica de 35,453 uma i una electronegativitat de 3,16 segons Pauling.
Revista de la Societat Catalana de Química (2011)
Freqüència: 8

De totes les característiques fisicoquímiques d’aquest element són l’elevada electronegativitat i l’especial composició isotòpica les que tenen més interès per aquest treball.
Revista de la Societat Catalana de Química (2011)
Freqüència: 8

Aquesta limitació era deguda a que els compostos amb àtoms de elevada electronegativitat, com el clor, feien disminuir la sensibilitat d’aquest detector.
Revista de la Societat Catalana de Química (2011)
Freqüència: 8

Lovelock va tenir l’encert d’aprofitar aquest fet per al disseny d’un nou detector, que no funcionés per l’augment d’un corrent de fons amb la presència dels analits que sortien de la columna, sinó per tot el contrari: els analits amb elevada electronegativitat farien disminuir un corrent de fons generat per una font radioactiva de partícules ß.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons