ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

endocardi

nom masculí
Terminologicitat: 0,924
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1917)
Freqüència: 22

El prisma muscular obtingut, cobert d'endocardi per una de ses cares, el fixem amb líquid de Bouin durant 48 hores, passades les quals, separem les fibres musculars tenyides de groc, operació que es pot fer amb unes pinces de disecció fines, i ens queda la serosa endocàrdica revestida de la seva injecció (fibres del Purkinje i vasos limfàtics que deuen ésser respectats amb gran cura.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1917)
Freqüència: 22

Amb aquest procediment, hem obtingut també porcions d'endocardi no injectades, en les quals hem respectat les fibres de Purkinje i després de colorar-les amb una substància semblant al blau de Prússia (tionina, p. e.), hem pogut comprovar una identitat tan gran amb les fibres injectades, que en algunes preparacions és impossible trobar-hi distinció.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1917)
Freqüència: 22

Tampoc influeix molt l'edat de l'animal, si bé pot afirmar-se que en els excessivament vells, l'endocardi és molt opac i les xarxes resulten com velades.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1917)
Freqüència: 22

L'endocardi és més espès i opac que en l'home i en alguns casos està revestit de certa quantitat de teixit conjuntiu que li dóna un aspecte poc transparent.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1917)
Freqüència: 22

La branca esquerra del fascicle de His penetra en el ventrícol esquerre a nivell de l'infundibulum, entre les valves posterior i dreta de l'aorta, es dirigeix verticalment cap a baix coberta solament per una prima capa de teixit conjuntiu i endocardi, i en arribar a la part mitjana del ventrícol, salta a l'interior del mateix revestida d'una túnica d'endocardi, dividint-se en dues altres branques, l'una que es dirigeix amunt i l'altra endarrera per a terminar en els musculs corresponents.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1917)
Freqüència: 22

Per a estudiar la morfologia de lea xarxes injectades, isolem l'endocardi amb les xarxes injectades i un cop aclarat, l'examinem com una preparació microscòpica.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1917)
Freqüència: 22

La punció, tractant-se d'injeccions de la xarxa de Purkinje s'ha d'efectuar directament, picant sobre una trabècula visible i a simple vista, si bé pot obtenir-se també puncionant en un lloc proxim de sota l'endocardi, o sia mitjantçant el que es coneix per punció intersticial.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1917)
Freqüència: 22

Quan es vol intentar la injecció dels vasos limfàtics, cal seguir aquest últim procediment, perquè aquests no són mai visibles a simple vista en l'endocardi.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1917)
Freqüència: 22

Un cop feta la punció pot succeir: 1.r que es formi una infiltració difusa sota de l'endocardi, sense senyals de xarxes ni trabècules, en el qual cas l'injecció s'ha de considerar fracassada i provarem de fer-la en altre lloc; 2.n que ressaltin grans i elegants xarxes pels quals corri amb rapidesa la massa d'injecció, en el qual cas haurem aconseguit injectar el reticle de Purkinje; i 3.r que la massa d'injecció s'extengui per fins i tortuosos conductets pels quals corre la injecció amb certa dificultat sense propagar-se a gran distància, en el qual cas, de segur haurem aconseguit la injecció d'un territori limfàtic.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons