ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

endometri

nom masculí
Terminologicitat: 0,945
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1916)
Freqüència: 21

La culpa fou d'ell i del metge, perquè si bé podía al·legar aquest en son descàrrec que, al fer el raspat, és quasi impossible evitar pendre per mucosa una petita gleva acabada de fer, llapissosa encara i amb caràcters semblants als de un endometri més o menys alterat, no és menys cert que el metge havía de demanar i el tècnic fer, encara que no li demanessin , l'examen de tots els trossets, sabent com sabía que proveníen d'un raspat i podent-ho fer en el mateix bloc.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1917)
Freqüència: 21

A l'examen histològic ofereix l'endometri un excessiu desenrotllament de les glàndules que es presenten en uns punts en tirabuixó, en altres en perfecte dit de guant, obliquament incrustades en el miometri, quelcom dilatades en son estrat inferior entapissades per un epiteli, en general, d'una sola capa, per més que les diferents altures que ocupen els nuclis en les cèl·lules facin semblar-lo molt sovint poliestratificat.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1917)
Freqüència: 21

Es més: creiem nosaltres, pel que ens ha ensenyat la experiència, que la forma especial de reacció glandular predominantment hipertròfica ja descrita amb què respon l'endometri, és exclusiva i va sempre anexa a aqueixes alteracions del funcionalisme ovàric, fins al punt de poder ésser considerada tota mucosa obtinguda per raspat que ofereixi aquells caràcters, com a fórmula uterina d'un desequilibri ovàric.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1917)
Freqüència: 21

Es veritat que en una i altra observació la causa de les hemorràgies i alteracions histològiques de l'endometri és el mal funcionament ovàric, però en un cas, la disovària en hiper conduirà a una hiperplàsia i hipertròfia característiques de les glàndules de la mucosa que es tornarà tota ella sucosa, flonja i sotmesa, demés, per les ràpides i repetides ovulacions a una congestió activa constant.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1917)
Freqüència: 21

En el segon cas, en canvi, és una hipoovària (qui sap si existent ja de sempre, donades les característiques de la vida genital de la nostra malalta), la causa de la senilització de l'endometri i les hemorràgies, no són degudes a una congestió activa, sinó més aviat a un entorpiment circulatori que res no té d'estrany que es tradueixi en hemorràgies, quan després d'uns dies de repòs generatriu complet, ve una altra ovulació imperfecta i no closa per la formació d'un còs groc refrenador, a remoure radicalmert els dominis de lo genital, entre els elements ja vells alteracions afavoridores de les hemorràgies, però de cap manera com a elements causals.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons