ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

energia lliure

sintagma nominal femení
Terminologicitat: 0
Revista de la Societat Catalana de Química (2001)
Freqüència: 6

Aquesta afinitat és una magnitud relacionada amb la variació d’energia lliure del procés de reconeixement en el qual un lligand i un receptor es troben inicialment solvatats i com a resultat final es forma un complex que està igualment solvatat, ja que l’energia lliure és una funció d’estat i la seva variació pot descompondre’s com a suma de tres contribucions, tal com es mostra a la figura 1: una contribució de caràcter fonamentalment entàlpic, reflectida en l’energia d’interacció lligand-receptor, i dues contribucions fonamentalment entròpiques, degudes a la dessolvatació del lligand i del receptor i a la posterior solvatació del complex.
Revista de la Societat Catalana de Química (2001)
Freqüència: 6

Representació esquemàtica de la descomposició de l’energia lliure d’interacció entre una molècula bioactiva i la seva diana terapèutica.
Revista de la Societat Catalana de Química (2005)
Freqüència: 6

A priori totes les orientacions tenen la mateixa energia lliure, que vol dir, a efectes pràctics, que totes les variants martensítiques tenen la mateixa probabilitat de formar-se.
Revista de la Societat Catalana de Química (2005)
Freqüència: 6

Per tant, des del punt de vista formal, es pot considerar que tant l’energia mecànica com la magnetomecànica tenen una contribució equivalent a l’energia lliure.
Revista de la Societat Catalana de Química (2005)
Freqüència: 6

Però hi ha tantíssimes gotetes que l’entropia de dispersió és enorme, i tot plegat fa que l’energia lliure del sistema sigui negativa.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons