ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

energia reticular

sintagma nominal femení
Terminologicitat: 1
Educació Química - EduQ (2011)
Freqüència: 8

Expliqueu raonadament, a partir del model electrostàtic del sòlid iònic, si l’energia reticular del bromur de potassi serà més gran o més petita que la del clorur de sodi.
Educació Química - EduQ (2011)
Freqüència: 8

L’energia reticular del clorur de sodi serà més gran que la del bromur de potassi perquè l’energia d’ionització del Na és més gran que la del K i l’afinitat electrònica del clor és més gran que la del brom.
Educació Química - EduQ (2011)
Freqüència: 8

Pel que fa a la resposta 3 (taula 1), la majoria dels estudiants opta per triar dues de les propietats que apareixen en la taula de dades que es proporciona com les úniques variables rellevants i per aplicar un raonament superficial basat en la suposició implícita «com més gran sigui l’energia d’ionització de l’element alcalí i més gran sigui l’afinitat electrònica de l’halogen, més gran serà l’energia reticular».
Educació Química - EduQ (2011)
Freqüència: 8

Un raonament d’aquest tipus requeriria de tenir en compte les altres propietats de la taula i fer prediccions qualitatives comparatives correctes dels seus valors i de com aquests influeixen en l’energia reticular (cicle de Born-Haber), la qual cosa, en el cas de les entalpies de formació, seria difícil de fer.
Educació Química - EduQ (2011)
Freqüència: 8

Una explicació causal a la pregunta 3 (taula 1), basada en el model electrostàtic, seria la següent: «l’energia reticular d’un sòlid iònic depèn de la càrrega dels ions i de la distància a la qual es troben, la qual cosa depèn dels seus radis iònics».
Educació Química - EduQ (2011)
Freqüència: 8

En els compostos que es comparen, les càrregues dels ions són les mateixes, però la mida de l’ió bromur és més gran que la de l’ió clorur, i la mida de l’ió potassi és més gran que la de l’ió sodi, per tant, la distància entre els ions en el bromur de potassi és més gran que en el clorur de sodi, la qual cosa implica que la força d’atracció entre els ions en el clorur de sodi serà més gran que en el bromur de potassi i, consegüentment, l’energia reticular serà més gran en valor absolut (més negativa).
Educació Química - EduQ (2011)
Freqüència: 8

L’energia reticular del clorur de sodi és més gran que la del bromur de potassi.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons