ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

fluid

nom masculí
Terminologicitat: 0
Revista de la Societat Catalana de Química (2003)
Freqüència: 23

D’ací prové probablement el seu interès pels sistemes de projecció de fluids (jets, esprais, etc.), i com a expert en aquest camp va ser quan es produí el seu retorn al món acadèmic, primer a Princeton (1959), com a catedràtic de Ciència Aeroespacial, i després, de retorn a Yale (1967), com a catedràtic d’Enginyeria Química (Fenn planteja un veritable maldecap als qui s’ocupen de classificar els científics per àrees de coneixement!).
Revista de la Societat Catalana de Química (2004)
Freqüència: 23

A mitjan segle XIX, el naixement de la termoquímica i de la termodinàmica marcarien una mutació epistemològica important en la comprensió del canvi químic, fonamentada, primer, en la concepció de la calor més com una mesura de l’estat d’agitació de les partícules de la matèria que no pas com un fluid imponderable, i segon, en la renúncia a cercar les causes primeres del canvi químic per cenyir-se a interpretar únicament els efectes observables de l’afinitat química.
Revista de la Societat Catalana de Química (2005)
Freqüència: 23

La funció més normal d’aquestes vàlvules és la de protecció tèrmica, normalment a circuits tancats de líquids; el dispositiu s’activa o es desactiva tallant o desviant el flux del fluid per damunt (o per sota) d’una temperatura determinada o bé realitzant una funció determinada a aquella temperatura.
Revista de la Societat Catalana de Química (2005)
Freqüència: 23

Va afirmar categòricament que aquest mateix resultat havia d’obtenir-se en el cas que el verí estigués mesclat amb fluids orgànics o begudes com cafè, vi o brou, com era habitual durant la recerca toxicològica.
Revista de la Societat Catalana de Química (2005)
Freqüència: 23

A partir de 1838, va començar a realitzar una gran quantitat d’experiències amb gossos als quals enverinava amb arsènic per a tractar de trobar aquesta substància posteriorment en els seus òrgans o fluids.
Revista de la Societat Catalana de Química (2005)
Freqüència: 23

Es mostren als alumnes diversos fluids amb viscositats molt diferents i se’ls explica la importància d’aquesta propietat des del punt de vista tècnic i industrial.
Revista de la Societat Catalana de Química (2005)
Freqüència: 23

Els alumnes determinen la viscositat de dos fluids força habituals en la vida quotidiana i que manifesten un comportament ben diferenciat: la glicerina, amb una viscositat molt elevada, i l’oli d’oliva, amb una viscositat moderada.
Revista de la Societat Catalana de Química (2005)
Freqüència: 23

Per fer-nos una idea de la temàtica d’aquest llibre, basta veure els mots que surten en els títols dels diferents capítols: patrons, bimbolles, ones, cossos, branques, clivelles, fluids, grans, comunitats, principis.
Revista de Tecnologia (2006)
Freqüència: 13

D’altra banda, l’AFM és més versàtil quant a la preparació de les mostres, ja que poden arribar a treballar dins de fluids.
Revista de Tecnologia (2011)
Freqüència: 13

D’altra banda, la concentració d’aliments líquids, quan es duu a terme per congelació, implica una reducció de la temperatura del producte de manera controlada amb l’objecte d’aconseguir una congelació parcial fins a obtenir una barreja de cristalls de gel en un fluid concentrat.
Revista de Tecnologia (2011)
Freqüència: 13

L’extracció contínua o de flux es realitza en processos d’extracció líquid-fluid, en què la matèria primera que s’ha d’extraure està en la fase líquida, com el que es mostra en la figura 8.
Revista de Tecnologia (2011)
Freqüència: 13

Figura 8. Procés simplificat de l’extracció supercrítica contínua (líquid-fluid).
Revista de Tecnologia (2011)
Freqüència: 13

Per això, es continuen desenvolupant tecnologies més respectuoses amb el medi ambient, que representin menys risc per a la salut i que garanteixin una qualitat superior dels productes, com és el cas de l’extracció amb fluids supercrítics.
Revista de Tecnologia (2011)
Freqüència: 13

Es presenten aquí breument l’extracció amb fluids supercrítics i les tecnologies de membranes.
Revista de Tecnologia (2011)
Freqüència: 13

En aquesta tècnica s’aprofita la propietat que tenen els aliments fluids, que consten principalment d’aigua i nutrients, de ser molt bons conductors elèctrics per les altes concentracions de ions que contenen i per la capacitat de transportar càrregues elèctriques.
Revista de Tecnologia (2011)
Freqüència: 13

Extracció amb fluids supercrítics La indústria agroalimentària està cercant la millor tècnica de separació per obtenir extractes naturals de gran puresa, que són utilitzats en una gran diversitat d’aplicacions; alhora, cal garantir que tant els productes extractats com els extractes en si no provoquin cap risc per a la salut pública i que siguin d’una qualitat excel·lent.
Revista de Tecnologia (2011)
Freqüència: 13

L’extracció amb fluids supercrítics (ESC) és una tècnica de separació de substàncies dissoltes o incloses dins una matriu.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2008)
Freqüència: 20

És a dir, l’electrificació de la química durant el segle XVIII va tenir un abast interterritorial, constituint allò que podríem visualitzar com una «xarxa de guspires» que va tenir els seus principals nodes a Itàlia, França, Anglaterra i Holanda, i entre els quals va existir un intercanvi relativament fluid d’informació atenent els mitjans de l’època.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons