ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

gas natural

sintagma nominal masculí
Terminologicitat: 0.954
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2011)
Freqüència: 1

El seu poder calorífic inferior (PCI) és de l’ordre de 5.500 kcal/m3, valor del qual es dedueix que l'energia que es pot obtenir a partir de 10 m3 biogàs equival a l'obtinguda amb 6-7 m3 de gas natural.
Revista de la Societat Catalana de Química (2002)
Freqüència: 15

A les piles de combustible es pot assolir fàcilment el 40-45 % de rendiment, de manera que si els vehicles fossin propulsats per piles de combustible de metanol, gas natural o gasolina, l’emissió de CO2 a l’atmosfera es reduiria a la meitat.
Revista de la Societat Catalana de Química (2002)
Freqüència: 15

També, però, es poden usar compostos orgànics com el gas natural, hidrocarburs, alcohols, amoníac i derivats nitrogenats.
Revista de la Societat Catalana de Química (2002)
Freqüència: 15

El gas natural, essencialment metà, és molt poc reactiu a l’ànode, de manera que se sol emprar a les MCFC que tenen associat un sistema de reforming extern o intern que transforma el CH4 en CO i H2, a certa temperatura i amb catalitzador segons la reacció: CH4 + H2O ? 3 H2 + CO (6) essent aquests últims productes els autèntics reactius anòdics.
Revista de la Societat Catalana de Química (2002)
Freqüència: 15

FIGURA 7. Esquema d’una MCFC amb reforming intern de gas natural.
Revista de la Societat Catalana de Química (2002)
Freqüència: 15

Molts dels prototips residencials presentats extreuen l’H2 del propà o del gas natural.
Revista de la Societat Catalana de Química (2002)
Freqüència: 15

Hi ha prototips que treballen amb l’H2 produït per reforming de metanol (Chrysler, Nissan) o de gas natural (Suzuki).
Revista de Tecnologia (2006)
Freqüència: 5

Una central de cicle combinat amb gas natural emet 175,2 tones/any de partícules, 61,32 tones/any de SO2 i 10.512 tones/any de NO2.
Revista de Tecnologia (2006)
Freqüència: 5

Això es deu a les restriccions ambientals actuals pel que fa al procés de refinació del petroli i el gas natural, que limiten la quantitat màxima de sofre present en els combustibles amb el fi d’evitar la contaminació ambiental per diòxid de sofre procedent de vehicles i indústries.
Revista de Tecnologia (2006)
Freqüència: 5

Cal esperar, per tant, que la producció de sofre a les refineries de petroli i gas natural augmenti significativament durant els propers anys.
Revista de Tecnologia (2011)
Freqüència: 5

— Presentació de recursos educatius per part de les empreses següents: Endesa Educa, McGraw-Hill, Establiments Viena, Teide Digital, gas natural Fenosa, Digital-Text, CEBEK-Fadisel, Oxford Paper Show, Moway MiniRobots, Llibreweb Santillana, Editorial Cruïlla i Festo Pneumatic.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons