ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

gas portador

sintagma nominal masculí
Terminologicitat: 0
Revista de la Societat Catalana de Química (2011)
Freqüència: 5

Per tant, l’energia de la radiació ß emergent de la font de 63Ni supera en molt els potencials d’ionització del possible gas portador i de qualsevol substància que passi per aquest detector.
Revista de la Societat Catalana de Química (2011)
Freqüència: 5

Aquesta és la raó per la qual cal utilitzar un gas portador que col·labori en la relaxació energètica de les partícules ß.
Revista de la Societat Catalana de Química (2011)
Freqüència: 5

Per això s’utilitza un gas portador poliatòmic, com el N2, o bé una barreja d’argó amb metà (usualment, un 5 % de CH4).
Revista de la Societat Catalana de Química (2011)
Freqüència: 5

Cal destacar que, en aquest segon cas, per sobre dels 15 V, el corrent de fons s’acosta molt al nivell obtingut quan al detector tan sols hi ha gas portador.
Revista de la Societat Catalana de Química (2011)
Freqüència: 5

Si Ib és la intensitat del corrent de fons produïda per una font de radiació constant, quan tan sols circula gas portador i Ie és la intensitat del corrent de fons en presència d’un compost amb afinitat electrònica elevada, en un instant determinat, a una concentració c1, aleshores Ie < Ib.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons