ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

glucogen

nom masculí
Terminologicitat: 0,933
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1918)
Freqüència: 296

En els nostres experiments sobre la descàrrega del glucogen pel fetge mitjançant distints mecanismes, especialment per la lligadura de l'aorta, hem obtingut resultats satisfactoris.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1918)
Freqüència: 296

Consisteix, com és sabut, en digerir el teixit hepàtic pel lleixiu de potassa a 60 per 100 i en precipitar el glucogen per l'alcohol fort.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1918)
Freqüència: 296

I així fins a esgotar el glucogen del teixit.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1918)
Freqüència: 296

Es renta el precipitat obtingut per l'alcohol i l'èter i es mesura el glucogen, ja sigui per pesada, després de dessecació — el millor és practicar diverses pesades a intervals regulars, guardant el glucogen en l'estufa a 55° i amb sulfúric fins i tant que s'hagi estabilitzat el pes, dessecació completa, — ja sigui per polarimetria o bé per hidrolisi mitjançant el tractament pel ClH, de manera que la solució de glucogen en contingui un 2'2 per 100.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1918)
Freqüència: 296

La maceració en la solució acètica s'emporta el glucogen i res entre els cossos orgànics és més orgànic que el glucogen, després que els proteics han estat fermament coagulats per l'ebullició en àcid.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1918)
Freqüència: 296

D'altra banda, l'acètic no hidrolitza el glucogen perquè, ultra ésser un àcid de poca dissociació electrolítica, desapareix molt aviat — essent volàtil — per destil·lació, a conseqüència de l'ebullició prolongada.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1918)
Freqüència: 296

Mesures comparades de la proporció de glucogen en una solució abans i després de bullir-lo en la solució acètica per nosaltres empleada i en les condicions del mètode nostre, no demostren que hi hagi hidrolisi.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1918)
Freqüència: 296

En el líquid on es dissol el glucogen obtingut després dels lavatges amb alcohol i èter no és possible revelar-hi la presència d'albúmines: quedaren en el teixit coagulat, i també en l'alcohol de precipitació alguns amin-àcids, demostrables per certes reaccions colorides, tats com el Millon.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1918)
Freqüència: 296

Del teixit de fetge, en canvi, ja hem dit que ens n'havem emportat tot el glucogen per tal que s'hagin repetit els lavatges fins a extracció cornpleta.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1918)
Freqüència: 296

En els nostres experiments sobre sensibilitat tròfica necessitàvem un mètode que còmodament i segurament ens permetés mesurar el glucogen contingut en el fetge.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons