ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

hidrofobicitat

nom femení
Terminologicitat: 0
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 4

Així, per exemple, la concentració de HCB en l’aigua és de 0,018 mg/l, mentre que en la biota és de 286 mg/l, cosa que dóna compte de la hidrofobicitat de l’HCB.
Revista de la Societat Catalana de Química (2001)
Freqüència: 4

En el procediment que hem desenvolupat, es calcula el moment hidrofòbic de l’hèlix, que és un vector definit com a suma dels vectors unitaris definits sobre cada residu entre el carboni alfa i el carboni beta, cada un multiplicat pel valor de la hidrofobicitat del residu.
Revista de la Societat Catalana de Química (2001)
Freqüència: 4

Es van calcular diverses propietats estructurals, com ara el moment dipolar, la capacitat de formació d’enllaços d’hidrogen, la distribució de la hidrofobicitat, la polarització, la distribució dels orbitals moleculars, etc.
Revista de la Societat Catalana de Química (2007)
Freqüència: 4

Aquests compostos tenen una alta hidrofobicitat (taula 1), amb valors de la constant octanol aigua (Kow) semblant a la dels pesticides organoclorats i dels bifenils policlorats (PCB).

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons