ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

histona

nom femení
Terminologicitat: 0,997
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1970)
Freqüència: 209

Això no ho ha considerat, però a ell se li acut un exemple, i és que la granota, que té un ou força gros, té unes proteïnes de tipus histona en l'esperma, és a dir semblants a les dels eriçons, que tenen ous petits.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1970)
Freqüència: 209

En el nucli de les cèl·lules somàtiques hi ha un grup de proteïnes bàsiques, les histones, que hom pot agrupar en cinc tipus principals, tots ells presents en cadascun dels organismes eucariotes estudiats.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1970)
Freqüència: 209

Aquesta estabilitat evolutiva constitueix una indicació que la funció de les histones, encara no clarament determinada, té lloc d'una manera molt definida en la cèl·lula, car aquestes proteïnes no toleren canvis en llur composició d'aminoàcids.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1970)
Freqüència: 209

Quant al pes molecular, semblen acostar-se més a les protamines que no pas a les histones.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1970)
Freqüència: 209

En el musclo és possible que aquests components també representin un residu de les histones somàtiques que no són totalment eliminades durant l'espermiogènesi.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1970)
Freqüència: 209

De tota manera és evident que la seva significació és molt diferent, ja que en aquest cas aquesta proteïna és un component menor que acompanya les histones de tipus somàtic, presents en l'esperma.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1970)
Freqüència: 209

Efectivament, en aquests organismes es conserven en l'esperma tots cinc components de les histones somàtiques.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1970)
Freqüència: 209

De tota manera no podem excloure definitivament que en l'ejaculat del musclo, ensems amb l'esperma madura, es trobin espermàtides avançades que serien responsables de la presència d'histones somàtiques en l'esperma.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1970)
Freqüència: 209

Una altra particularitat d'aquest organisme consisteix en el fet que la quantitat de proteïnes acídiques que es troben en el nucli és molt elevada, fins i tot en l'esperma, on es troben en quantitats del mateix ordre de magnitud que les histones, mentre que el corrent és que la quantitat de proteïnes acídiques que hi ha en el nucli sigui molt més reduïda que la quantitat d'histones.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1970)
Freqüència: 209

Actualment, en conèixer-se la seqüència d'aminoàcids del component F2b de les histones, hom pot suggerir també un altre possible origen per a aquestes proteïnes.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons