ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

histona H1

sintagma nominal femení
Terminologicitat: 0,54
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1991)
Freqüència: 13

La proteïna Z és més rica en lisina i alanina que en arginina, i la seva composició (per aquests valors i per la presència important de prolina) recorda la composició de la histona H1.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1991)
Freqüència: 13

Malgrat la composició similar de les dues fraccions, és possible que l'estructura de la PMh (P1) sigui similar a la de la histona H1 (una zona globular central flanquejada per dos extrems desestructurats), mentre que PMP (P2) seria una molècula lineal, de menor longitud que l'anterior.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1991)
Freqüència: 13

Aquest fet dóna suport a la idea que l'estructura molecular de les protamines P1 de patel·logastròpodes i poliplacòfors poden ser similars a la histona H1 definida principalment per Chapman i col·l. (22) i Allan i col·l. (1).
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1991)
Freqüència: 13

En el nucli de l'espermatozoide, a més de les histones somàtiques s'hi troba una histona H1 característica que presenta dos o tres components (vegeu la taula VI mostra totes les composicions aminoacídiques conegudes d'aquestes H 1).
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1991)
Freqüència: 13

El possible origen de les SBP dels bivalves a partir de la histona H1 ha estat considerat repetidament: Subirana i col·l. (89) apunten la possibilitat que en els mol·luscs les SBP hagin aparegut a partir d'un fragment bàsic d'una histona, i posteriorment (91) proposen una via evolutiva per a les protamines d'aquests mol·Iuscs (vegeu la fig. 9).
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1991)
Freqüència: 13

La semblança estructural amb la histona H1 també ha suggerit a altres autors una possible relació evolutiva entre aquesta histona i les PL 1 (81).
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1991)
Freqüència: 13

Aquest autor no afirma que el pèptid sigui homòleg al corresponent en la histona H1, però evidencia una analogia estructural molt clara (9).
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1991)
Freqüència: 13

Les hipòtesis sobre l'evolució de les SBP en poliplacòfors i alguns gastròpodes també es basen en I'origen a partir de la histona H1 o una forma similar de proteïna.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1991)
Freqüència: 13

Chiva i col·l. (25) suggeriren que les protamines P1 de quitons i pegellides provenen d'una forma de la histona H1 per acumulació de residus d'arginina, i que l'aparició de les protamines P2 en quitons i vetigastròpodes pot ser deguda a la pèrdua de la part del gen corresponent al domini globular (vegeu la fig . 10).

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons