ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

humitat

nom femení
Terminologicitat: 0.992
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 24

La millor predicció per peça sencera es va obtenir amb una sonda sense contacte amb el producte, amb un coeficient de determinació (R2) superior a 0,9 i amb un error de predicció (RMSEP) d'1,56 per a humitat, de 0,22 per a NaCl i de 0,007 per a aw.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 24

Aquest defecte de consistència es produeix quan la humitat relativa de l'assecador és molt baixa al principi de l'etapa de maduració, la qual cosa provoca una ràpida deshidratació superficial i la creació d'una crosta que dificulta la pèrdua d'aigua de l'interior del producte.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 24

Diversos estudis han relacionat aquests problemes amb diferents paràmetres químics, com és el cas de l'activitat d'aigua, la humitat i el contingut de sal (Arnau, 1998).
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 24

RESULTATS I DISCUSSIÓ El rang de valors químics de les mostres utilitzades tant per al calibratge com per a la validació va ser de 16,77-66,14 % per a la humitat, de 0,754-0,982 % per l'aw i d'1,07-3,86 % per a NaCl.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 24

Els resultats obtinguts en la predicció de la humitat superficial de la mostra picada (RMSEP < 0,7) milloren els obtinguts per Ortiz-Somovilla et al. (2007).
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 24

El processament amb fermentació retardada proporciona millores considerables en termes d'estructura de la molla (no s'ulla), d'estructura del porus oberta, de frescor més llarga i d'unes millors humitat i estabilitat de la massa.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 24

S'ha modelitzat l'evolució de la humitat durant la conservació considerant els intercanvis amb l'ambient i la producció d'aigua atribuïda a reaccions de Maillard i s'obté una bona correlació.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 24

S'ha comprovat també que l'evolució del contingut en SO2 i en humitat es poden simular mitjançant un model cinètic de primer ordre.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 24

Quant a la textura, per a les mostres envasades en films, el seu valor va creixent a mesura que augmenta la temperatura, en disminuir la humitat.
Revista de la Societat Catalana de Química (2002)
Freqüència: 15

Aquesta pila té diversos avantatges: el combustible pot ésser transportat en forma líquida, que s’injecta a l’ànode quan interessa, sense necessitat de voluminoses botelles de gas ni sistemes auxiliars de reforming; no cal evaporar el combustible augmentant la temperatura ni controlar la temperatura i la humitat; i el combustible líquid també serveix de refrigerant.
Revista de la Societat Catalana de Química (2003)
Freqüència: 15

És clar, la porta és freda i la humitat hi condensa.
Revista de la Societat Catalana de Química (2003)
Freqüència: 15

Per què no condensa la humitat per fora quan la porta és tancada, com en els vidres a l’hivern? Ah, perquè la porta no és d’un sol vidre, sinó que té doble vidre, amb una bona separació aïllant d’almenys 3 cm.
Revista de la Societat Catalana de Química (2003)
Freqüència: 15

I la humitat condensa a la cara interior, que és la més freda.
Revista de la Societat Catalana de Química (2003)
Freqüència: 15

Toquem la humitat condensada: no és aigua líquida, és sòlida, la porta s’ha gebrat completament.
Revista de la Societat Catalana de Química (2003)
Freqüència: 15

S’ha gelat la humitat, allà dins s’està a uns -24 °C.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons