ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

incertesa

nom femení
Terminologicitat: 0
Revista de la Societat Catalana de Química (2003)
Freqüència: 20

En resum, el compliment dels requisits d’ordre analític garanteix que, amb un nivell baix d’incertesa, la data radiocarbònica experimental es correspongui amb la data física del material.
Revista de la Societat Catalana de Química (2003)
Freqüència: 20

És competència del laboratori que hi hagi una bona correspondència entre la data radiocarbònica experimental i la data física del material (exactitud) amb un baix nivell d’incertesa (precisió), però és competència de l’arqueòleg que hi hagi una bona correspondència entre la data física del material datat i la data arqueològica per la qual està interessat (representativitat).
Revista de la Societat Catalana de Química (2004)
Freqüència: 20

En general, els químics cregueren que admetre alguna incertesa en les proporcions de combinació equivalia a acceptar una certa fortuïtat en les anàlisis químiques.
Revista de la Societat Catalana de Química (2004)
Freqüència: 20

Finalment, utilitzant com a referència els requeriments tècnics de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, es tracten alguns dels aspectes específics de la gestió de la qualitat als laboratoris: traçabilitat i incertesa dels resultats, validació dels mètodes de mesura, materials de referència i exercicis d’intercomparació.
Revista de la Societat Catalana de Química (2004)
Freqüència: 20

Traçabilitat: Propietat del resultat d’una mesura o del valor d’un patró gràcies a la qual pot relacionar-se amb unes referències establertes, normalment patrons nacionals o internacionals, mitjançant una cadena ininterrompuda de comparacions, cada una d’elles amb la seva incertesa calculada.
Revista de la Societat Catalana de Química (2004)
Freqüència: 20

A la definició de traçabilitat que s’ha donat a l’apartat precedent s’indica que totes les comparacions que formen una cadena de traçabilitat han de portar associada la corresponent estimació de la incertesa.
Revista de la Societat Catalana de Química (2004)
Freqüència: 20

Per la seva banda, la Norma UNEEN ISO/IEC 17025 indica que els informes emesos pels laboratoris d’assaig i de calibratge han d’incloure una estimació de la incertesa.
Revista de la Societat Catalana de Química (2004)
Freqüència: 20

Així doncs, què s’entén per incertesa? La definició que figura al VIM diu el següent:

Incertesa: Paràmetre associat al resultat d’una mesura que caracteritza la dispersió dels valors que poden atribuir-se raonablement a la magnitud que es mesura.
Revista de la Societat Catalana de Química (2004)
Freqüència: 20

Malgrat que aquesta definició d’incertesa sembla posar de manifest que es tracta d’un paràmetre relacionat amb la precisió, també està molt afectat per l’exactitud de les mesures i els factors de correcció que s’hi apliquen.
Revista de la Societat Catalana de Química (2004)
Freqüència: 20

A tall d’exemple, la figura 7 mostra de manera esquemàtica les contribucions a la incertesa de la mesura d’un volum de 100 ml d’un líquid mitjançant un matràs aforat.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons