ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

intensitat

nom femení
Terminologicitat: 0.970




Revista de Tecnologia (2004)
Freqüència: 22

Caldrà, en molts casos, actuar puntualment amb més intensitat que la de règim.




Revista de Tecnologia (2004)
Freqüència: 22

La caiguda de l’atenció pot ésser definitiva o es pot reemprendre, amb menor intensitat, i decaure posteriorment.




Revista de Tecnologia (2004)
Freqüència: 22

La intensitat, complexitat, etc., presenten característiques semblants.




Revista de Tecnologia (2009)
Freqüència: 22

Seguidament es defineix la intensitat lineal de l’incendi com la potència calorífica despresa per metre lineal d’incendi (kW/m).




Revista de Tecnologia (2009)
Freqüència: 22

Finalment, la macroescala es troba en emergències reals o en cremes experimentals d’alta intensitat.




Revista de Tecnologia (2009)
Freqüència: 22

Entre totes elles, cal fer esment a la campanya del projecte Vesta de finals dels anys noranta (Gould, Cheney i McCaw, 2001), en què estudiaren experimentalment el comportament d’incendis d’alta intensitat en boscos d’eucaliptus en condicions de màxima sequera (figura 5).




Revista de Tecnologia (2009)
Freqüència: 22

FIGURA 5. Crema experimental d’alta intensitat a Nannup, Austràlia Occidental, 1998.




Revista de Tecnologia (2011)
Freqüència: 22

Així, emergeixen nous processos que utilitzen tractaments no tèrmics i que, per tant, no malmeten els components termosensibles dels aliments, com l’alta pressió hidrostàtica (APH) i els polsos elèctrics d’alta intensitat de camp (PEAIC), que es presenten breument en aquest article, o la mateixa irradiació d’aliments.




Revista de Tecnologia (2011)
Freqüència: 22

Polsos elèctrics d’alta intensitat de camp en la conservació d’aliments Es tracta d’una tècnica desenvolupada per a la conservació dels aliments mitjançant un procés no tèrmic, de manera que s’obté un producte de gran qualitat semblant al producte fresc.




Revista de Tecnologia (2011)
Freqüència: 22

No va ser fins al 1967 que Sale i Hamilton van observar que la inactivació de la població bacteriana depenia principalment de dos factors: la intensitat dels polsos elèctrics i el temps de tractament (la durada del pols pel nombre de polsos).




Revista de Tecnologia (2011)
Freqüència: 22

Un equip de processament d’aliments que utilitzi camps elèctrics d’alta intensitat té un cert nombre de components, com un generador de polsos d’alt voltatge (amb generador de corrent, condensador i interruptor); una cambra de tractament; un sistema de control de dades del procés; diverses sondes de temperatura, voltatge i corrent; un equip d’envasament asèptic, i un sistema de refredament de la cambra (figura 4).

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons