ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

intensitat de camp

sintagma nominal femení
Terminologicitat: 0.965
Revista de Tecnologia (2011)
Freqüència: 6

Així, emergeixen nous processos que utilitzen tractaments no tèrmics i que, per tant, no malmeten els components termosensibles dels aliments, com l’alta pressió hidrostàtica (APH) i els polsos elèctrics d’alta intensitat de camp (PEAIC), que es presenten breument en aquest article, o la mateixa irradiació d’aliments.
Revista de Tecnologia (2011)
Freqüència: 6

Polsos elèctrics d’alta intensitat de camp en la conservació d’aliments Es tracta d’una tècnica desenvolupada per a la conservació dels aliments mitjançant un procés no tèrmic, de manera que s’obté un producte de gran qualitat semblant al producte fresc.
Revista de Tecnologia (2011)
Freqüència: 6

El principi físic de la destrucció de microorganismes per l’aplicació de polsos elèctrics es basa en la deformació o destrucció de la paret cel·lular quan se li aplica una intensitat de camp elèctric, que dóna lloc a la permeabilització de la membrana per la formació de porus que poden ser irreversibles o reversibles, segons si s’excedeix o no un determinat llindar d’intensitat de camp elèctric.
Revista de Tecnologia (2011)
Freqüència: 6

Els efectes que provoca l’aplicació d’una descàrrega elèctrica d’alta intensitat de camp sobre un aliment (element conductor) col·locat entre dos elèctrodes són: — Destrucció mecànica de la membrana cel·lular dels microorganismes quan s’aplica una descàrrega elèctrica de polsos curts de pocs microsegons i alt voltatge (20-80 kV/cm).
Revista de Tecnologia (2011)
Freqüència: 6

La destrucció dels microorganismes per camps elèctrics depèn de la intensitat de camp elèctric aplicada, el temps de tractament (l’amplitud del pols pel nombre de polsos), la temperatura de tractament, la conductivitat, el pH i la força iònica de l’aliment i del tipus de microorganisme, la seva concentració i l’etapa de creixement.
Revista de Tecnologia (2011)
Freqüència: 6

La tecnologia per polsos elèctrics d’alta intensitat de camp (PEAIC) presenta, de moment, una sèrie de limitacions, com són: — La poca disponibilitat d’unitats comercials. Els dos primers equips disponibles són la unitat de Pure Pulse Technologies, Inc., i la de Thomson-CSF.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons