ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

lacticodeshidrogenasa

nom femení
Terminologicitat: 0,43
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1968)
Freqüència: 13

D'altra banda, hom ha pogut comprovar que l'eficàcia uricogènica del sistema xantindeshidrogenàsic del fetge resulta notablement exaltada en acoblar-se amb el sistema de la làcticdeshidrogenasa o de la glutàmicdeshidrogenasa.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1968)
Freqüència: 13

Treballant en ambient anacrobi amb homogenats hepàtics de pollastre, hem observat que la producció d'àcid úric augrnenta quan és afegida a la incubació làcticdeshidrogenasa i piruvat, o bé glutàmicdeshidrogenasa i a-oxoglutarat.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1968)
Freqüència: 13

Aquests resultats —els experiments fets han estat descrits detalladament en els treballs suara esmentats— posen en relleu la importància i el paper fonamental que poden complir els sistemes enzimàtics òxidoreductors de la cadena respiratòria, tals com la làcticdeshidrogenasa i la glutàmicdeshidrogenasa, els quals, en acoblar-se amb la xantindeshidrogenasa, provoquen una uricogènesi exacerbada.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1968)
Freqüència: 13

El fet que la làcticdeshidrogenasa i la glutàmicdeshidrogenasa provoquin una exaltació de l'eficàcia de la xantindeshidrogenasa en acoblar-s'hi —la qual exaltació és causa d'un increment de la producció d'úric— podria establir l'existència d'una relació entre un morbós catabolisme exacerbat dels sucres, i l'aparició d'un estat d'hiperuricèmia i de gota.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1968)
Freqüència: 13

La transferència electrònica des de la xantina-xantindeshidrogenasa a l'oxigen molecular —que en el teixit hepàtic normalment té lloc mitjançant els citocroms, i que «in vitro» s'esdevé eficaçment a través del blau de metilè— es realitza amb superior rendiment vers l'àcid pirúvic per mitjà del NAD i de la làcticdeshidrogenasa, i en la formació d'úric resulta incrementada.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1968)
Freqüència: 13

La inhibició colquicínica de la xantindeshidrogenasa, hem comprovat que s'acusa extraordinàriament «in vitro» quan l'enzim treballa acoblat amb els sistemes de la làcticdeshidrogenasa.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1968)
Freqüència: 13

I hom ha pogut demostrar que, en efecte, la colquicina és fortament inhibidora de la làcticdeshidrogenasa; en canvi, no exerceix cap influència sobre el funcionament normal de la glutàmicdeshidrogenasa.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons