ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

leucocitosi

nom femení
Terminologicitat: 0,816
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 20

Observació 1: lenta normalització a les primeres hores per a desviar-se novament cap a la dreta; la fórmula leucocitaria ens ha ofert aiximateix al principi leucocitosi polinuclear, que s'ha anat corregint fins a establir-se, fet notable, una linfocitosi amb disminució relativa dels neutròfils.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 20

Es notable el curs post-operatori: observi's la leucocitosi amb la ràpida polinucleosi i desviació cap a l'esquerra, millor normalització de l'esquema d'Arneth, que ben aviat torna a desviar-se a la dreta, per desviar-se novament en sentit contrari els dies 20 i 21-XI coincidint amb la iniciació d'una lleugera supuració d'alguns punts; ben aviat la fórmula torna a desviar-se a la dreta quedant ja així fins al moment actual, havent-se tornat a establir així mateix l'antiga fórmula leucocitaria.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 20

Per això, els fagocits quo integren la fase de leucocitosi polinucliar secundaria de Kostenitch i Wolkow, ordinariament se troben en condicions d'atacar i d'apoderar-se dels baccils tuberculosos.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 20

En els meus exàmens, tant de persones sanes com malaltes, he fugit, en quant m'ho han permès les especials circumstancies amb què he tingut de lluitar, de les leucocitosis fisiològiques (que per altra banda tenen una influencia en absolut despreciable sobre l'esquema d'Arneth); he empleat pipetes i càmara Thoma Leitz, i he tenyit les preparacions seques per extensió amb el colorant de Leishmann o amb els de May-Grünwald i Giemsa segons la tècnica Pappenheim-Ferrata; per a l'estudi de l'esquema neutròfil he adoptat el procedir de Wolff (1), de comptar el nombre total de nuclis (millor fragments nuclears) en cent neutròfils, i he prescindit de les subclasses d'Arneth sense negar-les, però, el seu valor; he comptat quasi sempre les cèl·lules necessaries per a obtenir la fórmula leucocitaria i l'esquema d'Arneth en dues preparacions, treient-ne el promig i, en el cas que els resultats dels dos comptatges discrepessin més del regular (1), he comptat un tercer preparat.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 20

La desviació cap a l'esquerra en les malaltíes infeccioses l'explica Arneth bé per aquests mecanismes en les leucocitosis intenses, bé per destrucció de les formes de major edat que, com a més completament formades, seríen les encarregades d'entaular la lluita amb els agents patògens.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons