ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

limfocitosi

nom femení
Terminologicitat: 0,544
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1921)
Freqüència: 7

I, així, tots els metges admeten que una limfocitosi significa tuberculosi; que una polinucleosi, en canvi, seria depenent d'una afecció inflamatòria diferent (neumocòcica, per exemple); que la presència gairebé exclusiva de cèl·lules endotelials correspondria als transsudats de les afeccions cardiorenals; que l'eosinofília pleural podria potser referir-se a la sífilis.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 7

Se trobaven en plena concordancia les donades clíniques i les que resultaven del laboratori: anemia globular total, leucopenia polinuclear, linfocitosi, paràsit característic.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 7

Observació 1: lenta normalització a les primeres hores per a desviar-se novament cap a la dreta; la fórmula leucocitaria ens ha ofert aiximateix al principi leucocitosi polinuclear, que s'ha anat corregint fins a establir-se, fet notable, una linfocitosi amb disminució relativa dels neutròfils.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1922)
Freqüència: 7

Pràctica de les cint reaccions: a) Wassermann, amb dilucions al quart i meitat; b) albúmina, albuminòmetre de Sicard amb àcid nítric al terç; c) globulina, procediment de Nonne; d) linfocitosi, cèl·lules de Nageotte i Levis, i e) reacció del benjuí.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1922)
Freqüència: 7

Pot trobar-se una lleugera linfocitosi, 5-10 linfocits, o una albuminorràquia lleugera i ser la reacció del benjuí negativa (deixem a part els casos d'albuminosi residual cicatricial, en què, el símptoma albúmina no té importància actual).
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1922)
Freqüència: 7

A pesar del pla terapèutic, amb salvarsan intravenós i iodur per injesta, el malalt segueix sense millorar, i als 15 dies, a part de la temperatura, el malalt segueix igual; del líquid cèfalo raquidi no es modifica més que la linfocitosi, que baixa de 99 a 30 per m. c.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1922)
Freqüència: 7

La corba del benjuí és I'última dada que desapareix; abans van reduint-se les altres dades, començant la linfocitosi, albúmina, globulina i Wassermann; debilitant-se la corba del benjuí en intensitat i nombre de tubs precipitats.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1921)
Freqüència: 7

En canvi, un vessament amb polinucleosi, o encara demostrant tan sols cèl·lules endotelials, pot ésser d'origen tuberculós , puix tampoc és fatal que la tuberculosi hagi de donar limfocitosi.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1921)
Freqüència: 7

En les afeccions de caràcter agut, pot observar-se a voltes, més o menys ràpidament, una limfocitosi caracteritzada i prolongada fins a despertar sospites de tuberculosi.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1921)
Freqüència: 7

En els casos de tuberculosi no primitiva de la pleura, la polinucleosi pot persistir, sense passar aquesta a limfocitosi o essent poc notable, en relació amb el caràcter caseós més o menys pronunciat de les lesions corticals.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1921)
Freqüència: 7

Quan remet l'afecció aguda que ha motivat la reacció de polinucleosi, es passa a una fase de limfocitosi, i després a una endotelial de reparació, a la qual s'ajunta la presència de cèl·lules eosinòfiles.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1921)
Freqüència: 7

I en els casos d'afecció crònica, prèvia aquesta reacció polinuclcar, la recaiguda es manifesta per un nou brollament de limfocitosi.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1921)
Freqüència: 7

Així, la limfocitosi persistent, ràpidament o tardanament establerta, consecutiva o no a una afecció aguda caracteritzada (neumònia , febre tifoidea), ha de fer pensar en una afecció cortical crònica, de les quals la més corrent és la tuberculosi.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons