ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

lineal

adjectiu
Terminologicitat: 0
Revista de la Societat Catalana de Química (2001)
Freqüència: 40

No es tracta d’una molècula inaccessible; els químics han preparat i preparen molècules molt més grans i molt més complicades, com per exemple els hidrocarburs C384H770 (lineal) i C288H576 (anell), que han estat sintetitzats.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 40

Una altra aplicació potencial d’aquests imants és que solen cristal·litzar en grups no centrosimètrics, i donen lloc a propietats òptiques i, encara més interessant, a efectes òptics no lineals.
Revista de la Societat Catalana de Química (2001)
Freqüència: 40

Concretament, una molècula poliatòmica, formada per n àtoms i que presenti una geometria lineal com el CO2, té 3n -5 modes normals de vibració i una molècula poliatòmica no lineal, com el vapor d’aigua, té 3n -6 modes normals de vibració.
Revista de la Societat Catalana de Química (2001)
Freqüència: 40

El mode normal de vibració de tensió simètric d’una molècula triatòmica lineal com el CO2 tampoc no modifica el moment dipolar de la molècula.
Revista de Tecnologia (2006)
Freqüència: 6

Tal com era d’esperar, tenim una relació lineal entre el desplaçament del capçal i la força produïda sobre la mostra.
Revista de Tecnologia (2009)
Freqüència: 6

Seguidament es defineix la intensitat lineal de l’incendi com la potència calorífica despresa per metre lineal d’incendi (kW/m).
Revista de Tecnologia (2011)
Freqüència: 6

Aquest model assisteix la marxa de persones discapacitades que no controlen la flexió del turmell i consisteix en una ortesi passiva AFO (Ankle-Foot Orthosis) modificada mitjançant l’addició d’un actuador lineal amb un element elàstic en sèrie (Series Elastic Actuator, SEA).

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons