ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

malaltia

nom femení
Terminologicitat: 0.767
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2011)
Freqüència: 21

La nutrigenètica, com diuen Ordovás i Carmena, estudia l'efecte de la variació genètica en la interacció entre dieta, salut i malaltia, per entendre les variants gèniques associades a les respostes diferencials als nutrients, amb l'objectiu de proposar recomanacions dietètiques relacionades amb els riscos i beneficis dels components dels aliments per a la persona, amb l'objectiu últim d'arribar a la «nutrició personalitzada o individualitzada».
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2011)
Freqüència: 21

D'altra banda, la introducció de nous hàbits d'alimentació pot representarinteressantsaportacions, com, per exemple, la revaloració del consum d'alguns menuts o vísceres, que constitueixen uns aliments ben interessants i que a casa nostra s'havien vist afectats negativament per les conseqüències de la malaltia de les vaques boges.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 21

En qualsevol cas, convé tenir en compte qualsevol possible factor de risc d'augment de la incidència de la diabetis, ja que és una malaltia molt prevalent i amb una gran pressió assistencial [25].
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 21

Aquests foren els temes proposats: «Àcids grassos en la salut i la malaltia», «Necessitats dels professionals entorn de la legislació alimentària», «Els fregits a la cuina», «La recerca alimentària a Catalunya», «La seguretat alimentària avui» i «Tecnologies alimentàries emergents».
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 21

Concretament a Catalunya, podem dir que són molt escassos els episodis en què es pot assegurar que una malaltia està produïda pel consum d’aigua.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 21

Un comentari especial mereix la legionel·losi, malaltia emergent que s'adquireix per inhalació de l'aigua que la conté i que es va declarant periòdicament.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 21

Cal destacar que és una malaltia recent i que cada vegada sabem més com podem prevenir la seva aparició.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 21

A diferència dels contaminants químics, que es poden anar acumulant en l'organisme al llarg del temps i produir la malaltia, els microorganismes, una vegada produeixen la infecció i aquesta remet, nos ón acumulatius.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 21

L'àcid eicosapentaenoic i l'àcid docosahexaenoic exerceixen una sèrie d'efectes sobre diferents paràmetres fisiològics que poden afectar el desenvolupament del procés arterioscleròtic, responsable majoritari de la malaltia isquèmica miocardíaca: disminueixen els nivells de triglicèrids del plasma (tant en dejú com durant el període postprandial), redueixen l'agregació plaquetària i el risc de trombosi, moderen la dinàmica dels processos implicats en les reaccions inflamatòries (implicades en el desenvolupament de les plaques d'aterosclerosi), redueixen el risc de presentar arítmia ventricular i de mort sobtada, etc.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 21

L'àcid eicosapentaenoic i l'àcid docosahexaenoic exerceixen una sèrie d'efectes sobre diferents paràmetres fisiològics que poden afectar el desenvolupament del procés arterioscleròtic, responsable majoritari de la malaltia isquèmica miocardíaca: disminueixen els nivells de triglicèrids del plasma (tant en dejú com durant el període postprandial), redueixen l'agregació plaquetària i el risc de trombosi, moderen la dinàmica dels processos implicats en les reaccions inflamatòries (implicades en el desenvolupament de les plaques d'aterosclerosi), redueixen el risc de presentar arítmia ventricular i de mort sobtada, etc.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 21

Aquest tipus de perfil lipídic en la dieta dels esquimals podria explicar els baixos nivells de colesterol i, sobretot, de triglicèrids en el plasma d'aquests subjectes i la reduïda mortalitat per malaltia coronària que presentaven els individus estudiats.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 943

En cas d'absencia o malaltía, el President serà substituit pel soci numerari de més edat.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 943

La malaltía datava de quinze mesos enrera.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 943

La variació de la xifra de l'amoníac, en el primer, durant el segón període d'experimentació sembla indicar una anomalía del mateix gènere però incipient , no tan profunda; precisament la historia de la malaltía de B i el mateix complexe simptomàtic demostren que l'organisme d'aquest, que son aparell neuromuscular, estàn molt més atacats que en A.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 943

Existeix una malaltía de la creixença, el raquitisme, que s'accepta avui dia que pot atacar a la criatura durant la seva vida intrauterina; els fetus poden, a conseqüencia de la mateixa, oferir alguns punts de analogía amb els acondroplàsics; en alguns casos hi ha micromelia (extrems curts), cosa que també pot observar-se en una altra afecció coneguda amb el nom de displasia periòstica.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 943

Respecte de l'etiología de l'acondroplasia, queda avui dia descartat que's tracti d'una malaltía accidental del fetus, per traumatisme, intoxicació de la mare, sífilis, alteracions tròfiques nervioses, etc.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 943

Quan aquesta individualitat més vigorosa és atacada per la malaltía mental, aquells qui el volten i que sovint, segons l'expressió vulgar, «no més veuen pels seus ulls» poden arribar a ésser contaminades si es reuneixen les condicions indicades anteriorment.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 943

Aquestes germanes, nascudes en un poblet dels Pirineus, presentaven totes dues els símptomes de la manía persecutoria, encara que a una fase distinta del desenrotllament de la malaltía: en període delirant, la una d'elles, i en període depressiu, l'altra.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 943

La seva ment veritable, la seva veritable creació està en la novela viscuda, és a dir, per a llençar el mot, en la malaltía.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 943

La llarga incubació de la sífilis fa pensar que és malaltía per protozoari, el cicle evolutiu del qual deu recórrers abans de manifestar-se.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons