ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

massa muscular

sintagma nominal femení
Terminologicitat: 0,699
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1918)
Freqüència: 8

La massa muscular dels peroneos laterals llargs s'ha tallat; deixant sols les insercions superiors i inferiors per major claretat de la preparació.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1922)
Freqüència: 8

D'altra banda, hem pogut obtenir traçats oscil·logràfics simultanis, presos en dues extremitats del mateix individu, i, malgrat les diferències de la massa muscular compresa en els braçals (aplicats, per exemple, l'un al canell esquerre i l'altre al braç dret), les ones E. P. coincideixen perfectament en tots dos traçats, ço que sembla confirmar llur origen central.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1928)
Freqüència: 8

L'explicació d'aquest fenomen podria trobar-se en l'allargament que sofreix la massa muscular, de volum variable, en disminuir, per la pressió, el seu diàmetre transversal.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1933)
Freqüència: 8

El corrent travessa, en el trajecte que va del cor a la corda de l'electrocardiògraf, capes de teixit parenquimatós de desigual espessor, circumstància que influeix en les diferències de potencial del corrent, i com que aquesta es propaga a través de la massa muscular ventricular, la seva diferència de potencial dependrà, àdhuc de la posició de l'eix, del gruix més o menys marcat de la paret ventricular.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1934)
Freqüència: 8

Dóna la impressió que, dintre de la massa muscular, els feixos nerviosos formen una mena de xarxa que envolta els fascicles musculars.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons