ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

materialisme

nom masculí
Terminologicitat: 1
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2009)
Freqüència: 9

Flammarion rebutjava el «materialisme» dels philosophes (Rousseau, Diderot, Voltaire), però també criticava el radicalisme de l’Església.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2009)
Freqüència: 9

Flammarion pretenia desenvolupar una ‘Religion par la science’, una filosofia positiva amb significatius elements de teologia natural que permetés refutar el materialisme contemporani des de l’equidistància entre l’ateisme i el fanatisme religiós (Flammarion, 1865: ii).
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2009)
Freqüència: 9

Encara en 1916, Bateson escrivia: «La suposició que les partícules de cromatina, indistingibles les unes de les altres, i en realitat quasi homogènies enfront a qualsevol prova coneguda, puguin per la seva naturalesa material conferir totes les propietats de la vida, sobrepassa fins i tot els límits del materialisme més convincent» (Bateson, 1916).
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2010)
Freqüència: 9

En segon, perquè encarnava el gran espantall del materialisme evolucionista.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2010)
Freqüència: 9

Un darrer punt molt interessant d’aquesta memòria és l’èmfasi que Ferrer posa en separar el transformisme del materialisme.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2010)
Freqüència: 9

Nogensmenys, Almera inicia la seva memòria amb un argument similar als emprats per Arbós: el transformisme és una idea que sorgeix del materialisme amb l’últim objectiu de negar l’existència de Déu.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2010)
Freqüència: 9

La perillositat de les teories evolucionistes radicava fonamentalment, segons pensaven els acadèmics, en la seva relació directa amb el materialisme i la negació de Déu.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2010)
Freqüència: 9

De fet, l’únic comentari remarcable sobre l’evolucionisme durant aquests anys l’hem d’atribuir al doctor Josep de Letamendi (1828-1897) que, en unes conferències donades a l’Ateneu Català de Barcelona l’any 1867, criticava fortament la mutabilitat de les espècies, atacant el materialisme de les idees transformistes de Lamarck i Darwin (Valderas, 1982).
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2010)
Freqüència: 9

Segons ell, no només Darwin, sinó també tots aquells que feien del materialisme i el positivisme el seu marc ideològic, incorrien, en la seva formulació d’una idea transformacionista de les espècies, en una flagrant transgressió dels procediments més genuïns del mètode científic perquè: Los materialistas y positivistas, confundidos en el terreno de la metafísica, hacen como gala de despreciarla, y gritan: ¡hechos, hechos, hablen los hechos! Pero.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons