ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

mecanisme

nom masculí
Terminologicitat: 0,287
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 537

Els autors entenen que el trastorn que determina l'acondroplasia s'estableix en època reculada de la gestació i creuen que al néixer el fetus ja fa temps que està guarit, ja que els fets ocorren en la primera meitat de l'embaraç, però això no deixa de ser una suposició, i és molt difícil, tractant-se de fets pels quals l'etiología i mecanisme no són coneguts, voler establir lleis generals.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 537

Potser les dues maneres de reproduir-se per auto i per heterogomia que nosaltres creiem hi ha en la vida parasitaria, in vitro quedaràn reduides a un mecanisme senzill de divisió asexuada o potser d'autogomia.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 537

Donava nostre autor als animals una pasta de bismut — com ha fet Cannon també per a la recerca fisiològica i, després, hem fet tots per a l'indagació clínica — i obtenía, per un mecanisme especial, a intervals fixos de temps, una radiografía: de mitja en mitja hora, d'hora en hora, segons el cas.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 537

Un dels símptomes cardinals de la malaltía de Basedow és la taquicardia: com que amb els medis clàssics d'exploració cardíaca no és possible penetrar el mecanisme de la reacció del cor enfront el tòxic basedowificant, o enfront les excitacions anormals de son sistema d'inervació, era natural que intentéssim conèixer dit mecanisme valent-nos de l'electrocardiograma.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 537

L'electrocardiograma, per un mecanisme que no podem explicar-nos de moment, ha sofert un canvi sobtat; continúa la freqüencia, les ondulacions A i F són menys marcades, hi ha quasi bé la mateixa falta de pauses, però I és curtíssima, i Ip ha pres un valor grandíssim, recordant el total de la gràfica a les més característiques de la insuficiencia mitral (gràfica 2.a).
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 537

Però el mecanisme clar de la ràpida minva del nombre de pulsacions és un fet que de moment no es pot explicar amb absoluta seguretat.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 537

En la tercera comunicació que en 1910 dirigírem a la Société de Biologie (París), al descriure el mecanisme de l'anafilaxia férem constar que són els mateixos processos que creen un estat d'immunitat els que posen a l'organisme en condicions d'imminencia hipertòxica.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 537

El mecanisme químic, del qual resulta la seva formació, és desconegut; mes la seva formació normal i constant en el sí de l'organisme avui es pot donar com demostrada pels experiments de Bordet quo l'obté del sèrum nou o del sèrum procedent de un conill porquí no sensibilitzat al barrejar-lo amb una solució molt feble d'agar-agar; pels experiments de Wassermann que l'obté barrejant-lo amb kaolin i per Ies contreproves complementaries fetes per Mutterling.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons