ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

nucleosoma

nom masculí
Terminologicitat: 0,993
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1991)
Freqüència: 70

Aquests nuclis mantenen l'estructura nucleosòmica, però el nucleosoma tindria una mida superior al somàtic (225-226 pb).
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1991)
Freqüència: 70

La cromatina està organitzada parcialment en nucleosomes, i parcialment en fragments compactes de nucliprotamina, formada per DNA i proteïna PL I (8) (el model proposat per a l'organització d'aquest tipus de cromatina apareix a la fig. 7).
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1991)
Freqüència: 70

Els nuclis gonadals immadurs són accessibles a I'enzim i estan estructurats en nucleosomes de 195 ± 5 parells de bases de DNA.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (2005)
Freqüència: 70

El rectangle mostra la posició translacional del nucleosoma deduïda a partir dels patrons de digestió de la nucleasa en cèl·lules intactes (Truss et al., 1995).
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (2005)
Freqüència: 70

El promotor de l'MMTV s'organitza en nucleosomes posicionats, amb un nucleosoma que cobreix els HRE i el lloc d'unió de NF1 (Richard-Foy i Hager, 1987).
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (2005)
Freqüència: 70

Per tant, vam concloure que el nucleosoma ha d'experimentar canvis durant la inducció que permetin la unió simultània dels receptors i l’NF1 i el sinergisme funcional.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (2005)
Freqüència: 70

Pocs minuts després del tractament amb progesterona de cèl·lules de càncer de mama que contenen una còpia del promotor de l'MMTV integrada en els seus cromosomes, un lloc hipersensitiu a DNAasa I característic i definit apareix a prop de l'eix de simetria del nucleosoma que abasta els HRE (Truss et al., 1995).
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (2005)
Freqüència: 70

Els minicromosomes acoblats en aquests extractes mostren el mateix posicionament translacional i rotacional de nucleosomes sobre el promotor de l’MMTV que el que ha estat detectat en la cromatina de cèl·lules de càncer de mama intactes, amb un nucleosoma que ocupa els HRE i els llocs d'unió de NF1.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (2005)
Freqüència: 70

És interessant veure com no es necessita el domini de transactivació de NF1 per a aquesta sinergia recíproca amb PR, cosa que suggereix que l'única funció de NF1 és estabilitzar la conformació «oberta» del nucleosoma i, d'aquesta manera, facilitar l'accés de PR als HRE ocults.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons