ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

olefina

nom femení
Terminologicitat: 0
Revista de la Societat Catalana de Química (2002)
Freqüència: 8

El procés Roelen, oxo o senzillament d’hidroformilació d’olefines, marca segurament l’inici del desenvolupament de processos en què el catalitzador es troba en la mateixa fase, generalment líquida, que els reactius i els productes.
Revista de la Societat Catalana de Química (2005)
Freqüència: 8

Pel que fa a les reaccions de catàlisi amb nanoclústers, les principals aplicacions es troben en processos d’hidrogenació de substrats insaturats (olefines, èsters, etc.) i en processos de formació d’enllaços carboni-carboni (com els acoblaments de Heck o de Suzuki).
Revista de la Societat Catalana de Química (2006)
Freqüència: 8

Aquest compost, que com ja s’ha indicat disposa d’una cavitat de grans dimensions, es pot unir fortament a una varietat de molècules neutres (hostes) i pot promoure diferents transformacions químiques, com, per exemple, la reacció de fotodimerització d’olefines que s’observa en la figura 14.
Revista de la Societat Catalana de Química (2011)
Freqüència: 8

Així, l’atac del nitrometà està afavorit per la cara re de l’olefina, tot obtenint com a únic producte el nitroadducte 5 òpticament pur i generant un nou centre estereogènic de configuració absoluta S, la qual es va assignar per anàlisi estructural mitjançant difracció de raigs X.
Revista de la Societat Catalana de Química (2011)
Freqüència: 8

El compost obtingut 3, que és poc estable, s’usa directament en la condensació de Wittig amb el (t-butoxicarbonilmetilen)trifenilfosforà per obtenir la barreja isomèrica de les olefines 4 amb un 86 % de rendiment global.
Revista de la Societat Catalana de Química (2011)
Freqüència: 8

D’aquesta forma, les olefines se sotmeten a una addició conjugada de tipus Michael de nitrometà.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons