ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

oli vegetal

sintagma nominal masculí
Terminologicitat: 0
Revista de la Societat Catalana de Química (2007)
Freqüència: 6

Els més habituals són olis vegetals de nous, llinosa i de pintacoques o cascall.
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 6

Genèricament, es considera biodièsel qualsevol biocombustible que s’obtingui a partir d’olis vegetals o de greixos animals i que la seva funció sigui substituir el dièsel derivat del petroli.
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 6

Així, per exemple, ja s’ha descrit [19] la producció de combustible dièsel d’alta qualitat a partir d’olis vegetals per tractament per hidrocraqueig conjuntament amb hidrocarburs petrolífers d’elevat pes molecular en refineries de petroli convencionals.
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 6

D’aquesta manera, es poden produir alcans líquids renovables gràcies a un tractament amb hidrogen de barreges d’olis vegetals i fraccions de petroli, en condicions estàndards de temperatura (300° C-450 °C), emprant catalitzadors convencionals sota corrents d’hidrogen (NiMo/Al2O3 sulfurats).
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 6

La reacció produïda implica la hidrogenòlisi d’enllaços C-C dels olis vegetals, que condueixen a barreges d’alcans d’un menor pes molecular per tres vies diferents: decarbonilació, descarboxilació i hidrodeoxigenació.
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 6

Producció de biodièsel d’alta qualitat a partir d’olis vegetals per hidrotractament conjuntament amb hidrocarburs petrolífers en refineries convencionals.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons