ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

oxigen

nom masculí
Terminologicitat: 0.994
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 4

Respecte a la composició de l'atmosfera d'envasament, observem que el contingut en oxigen augmenta a les mostres envasades en materials polimèrics amb nitrogen fins a assolir els valors de les envasades amb aire durant les primeres setmanes de conservació.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2011)
Freqüència: 4

El biogàs és una mescla de gasos formada principalment per metà (60-70 % en volum) i diòxid de carboni (30-40 % en volum), entre altres components com: àcid sulfhídric, hidrogen, amoníac, nitrogen, monòxid de carboni i oxigen.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2011)
Freqüència: 4

Altres compostos antioxidants del cafè Cal dir que l'acció antioxidant del cafè no només es deu a l'àcid clorogènicialtrescompostospolifenòlics, sinó que també és deguda a la presència d'altres compostos: - La cafeïna ha demostrat en estudis que és capaç d'inhibir la lipoperoxidació induïda per radicals lliures hidroxil, peròxid i oxigen singlet.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2011)
Freqüència: 4

— La cafeïna ha demostrat en estudis que és capaç d'inhibir la lipoperoxidació induïda per radicals lliures hidroxil, peròxid i oxigen singlet.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 113

La presència d’ozó a l’estratosfera és una conseqüència de l’elevat contingut en oxigen de tota l’atmosfera terrestre, i la seva formació ha estat fruit de les interaccions abans esmentades, que han convertit una atmosfera inicialment reductora en una atmosfera oxidant.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 113

La capa d’ozó es desenvolupà així que l’atmosfera terrestre es feu rica en oxigen pel desenvolupament progressiu de les plantes verdes.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 113

És evident que la conversió d’oxigen a ozó requereix un aportament energètic, i que l’ozó no és una espècie tan estable com l’oxigen.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 113

No obstant, es poden plantejar altres reaccions de destrucció catalitzada per compostos o àtoms que tenen una gran tendència per l’oxigen.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 113

A l’estratosfera, el radical hidroxil es forma de manera similar: els àtoms d’oxigen excitats reaccionen amb una font d’hidrogen com són l’aigua i el metà (CH4).
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 286

Minet i Leclerq, al comprovar la veritat del fet que nosaltres hem enunciat en una de les nostres comunicacions respecte la fragilitat del tòxic sota l'influencia de l'oxigen, han tractat d'utilitzar-lo, barrejant per a això l'antigen amb la sang de l'animal sensibilitzat per a la vacunació, i obtenint un èxit positiu que's pot aplicar a la clínica.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1916)
Freqüència: 286

L'examen d'aquestes mostres es realitza passant-les a una proveta de mesuració de gasos sobre cubeta de mercuri, mesurant el volum total, separant l'anhídrid carbònic per mitjà de potassa càustica i l'oxigen per mitjà d'àcid pirogàl·lic, i mesurant les disminucions de volum corresponents.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1916)
Freqüència: 286

Si es vol determinar també la quantitat d'oxígen es repeteix la operació amb la mateixa mostra, amb solució d'àcid pirogàl·lic, i es veu la diferencia entre la darrera lectura i l'anterior.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1918)
Freqüència: 286

L'ulterior introducció de 2-10 d'oxigen en l'espai clos tampoc modifica l'amplitud dels moviments i és causa tan sols d'una lleugera bradipnea de 14 per dos minuts.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1918)
Freqüència: 286

El segon és el tub de pressió i va fins al fons del flascó, perquè l'oxigen que per ell arribi barbotegi en el líquid de perfusió.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1918)
Freqüència: 286

Aquest oxigen prové d'un obús industrial a gran pressió (G) amb aixeta reguladora, passant encara per un flascó resistent intermediari (H) per tal d'evitar cops d'ariet.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1918)
Freqüència: 286

Aixi pot guardar-se en el flascó un remanent d'oxigen a pressió encara.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1918)
Freqüència: 286

La sang de la vena arriba al flascó inferior i quan en ell hi ha prou líquid, enviem l'oxigen a pressió, que impulsa el líquid a ascendir pel tercer tub fins al flascó irrigador.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons