ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

pesticida

nom masculí
Terminologicitat: 0
Revista de la Societat Catalana de Química (2005)
Freqüència: 9

L’any 2000 es va incorporar al Departament de Química Analítica (Àrea de Nutrició i Bromatologia) de la Universitat de Vigo, on porta a terme tasques de docència i d’investigació de pesticides en mostres d’aliments i mostres ambientals.
Revista de la Societat Catalana de Química (2007)
Freqüència: 9

Aquests compostos tenen una alta hidrofobicitat (taula 1), amb valors de la constant octanol aigua (Kow) semblant a la dels pesticides organoclorats i dels bifenils policlorats (PCB).
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 9

Les aplicacions majoritàries d’aquesta tècnica se centren en l’anàlisi d’aminoàcids, de pesticides i de compostos amb interès farmacèutic, ja que, com en el cas de la CG, la reduïda capacitat de càrrega en limita l’aplicabilitat amb una finalitat preparativa.
Revista de la Societat Catalana de Química (2011)
Freqüència: 9

Per tal d’entendre aquest fenomen mediambiental i les característiques composicionals, geogràfiques i temporals de les fonts de contaminació d’aquesta àrea, es van efectuar mesures de la concentració de quinze pesticides en onze punts geogràfics del delta, que incloïen zones més properes al llit fluvial, canals de drenatge i d’irrigació dels arrossars i zones de la desembocadura més properes al mar.
Revista de la Societat Catalana de Química (2011)
Freqüència: 9

La determinació de la concentració dels pesticides es va dur a terme un cop al mes, durant els mesos de maig a agost del 2006.
Revista de la Societat Catalana de Química (2011)
Freqüència: 9

Aquestes taules de dades van ser organitzades com una estructura multiconjunt, del tipus presentat a la figura 2b, en la qual la direcció comuna de les columnes la formen els quinze pesticides determinats i les quatre taules de dades dels diferents mesos, amb els onze punts geogràfics mostrejats, es disposen l’una sota l’altra.
Revista de la Societat Catalana de Química (2011)
Freqüència: 9

La primera s’interpreta com una contribució de fons del riu, ja que conté en major proporció pesticides que són d’ús generalitzat en agricultura; la segona s’associa d’una manera molt directa al conreu de l’arròs, ja que els pesticides dominants són específics per a aquest tipus de cultiu, i la tercera es creu més lligada a certes pràctiques de reg dels arrossars.
Revista de la Societat Catalana de Química (2011)
Freqüència: 9

Hi ha una gran estabilitat en la font de contribució de fons del riu, ja que sempre és present, mentre que la intensitat de la font relativa al conreu de l’arròs baixa en el decurs dels mesos, ja que l’administració dels pesticides es realitza pel mes de maig i, amb el temps, els pesticides es degraden o es dilueixen.
Revista de la Societat Catalana de Química (2011)
Freqüència: 9

El descobriment en el medi ambient de residus de DDT i d’altres pesticides, que contenen clor en la seva molècula, juntament amb residus de bifenils policlorats, va contribuir a que la societat vegi el clor, i tots aquells compostos orgànics que el contenen en la seva estructura amb gran recel.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons