ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

pipeta

nom femení
Terminologicitat: 1
Educació Química - EduQ (2010)
Freqüència: 20

Es pren amb la pipeta 1 mL de cadascuna de les quatre solucions patrons (amb les concentracions d’etanol següents: 0,8, 1,6, 2,4 i 3,2 g/100 mL, respectivament); s’afegeixen a l’erlenmeyer corresponent; es manté l’agitació a temperatura ambient durant 20 min, i s’observa el color de les solucions.
Educació Química - EduQ (2009)
Freqüència: 20

Mesureu 50 mL d’aigua mineral natural amb una pipeta i un pipump, i aboqueu-los dins d’un erlenmeyer de 250 mL al qual s’afegeixen 2 o 3 gotes d’ataronjat de metil.
Educació Química - EduQ (2009)
Freqüència: 20

Mesureu 50 mL d’aigua mineral natural amb una pipeta i un pipump i aboqueu-los dins un erlenmeyer de 250 mL, al qual s’afegeixen també 10 mL de tampó de pH 10 i 2 o 3 gotes de negre d’eriocrom T.
Educació Química - EduQ (2010)
Freqüència: 20

El volum es mesura usant el material volumètric apropiat (proveta, bureta, pipeta o matràs aforat).
Educació Química - EduQ (2010)
Freqüència: 20

Els experiments es realitzen utilitzant càpsules Petri de plàstic, prèviament perforades al centre de la tapa, on s’insereix una pipeta de plàstic amb la qual s’afegeix el reactiu en dissolució.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1916)
Freqüència: 60

Per a analitzar aquestes mostres es porta el recipient que les conté a una cubeta profunda de mercuri, introduint-li per l'extrem inferior; si és possible, se submergeix tot el tub dins el mercuri i se'l manté submergit durant alguns minuts, per a uniformar la temperatura; després s'obre la clau inferior i es mesura el volum d'aire contingut al tub, estant igualats els nivells de mercuri a l'interior i a l'exterior del mateix, i equilibrada per tant la pressió de dit aire amb la pressió atmosfèrica; després d'això, amb una pipeta recorbada s'introdueixen uns centímetres cúbics de solució concentrada de potassa càustica, es tanca la clau i s'agita el tub, després de la qual cosa es repetirà la operació de la submersió i mesuració de volum; la diferencia entre la primera lectura i la segona ens donarà el volum d'anhídrid carbònic contingut en la mostra recollida a la pressió atmosfèrica, i això permetrà calcular el tant per cent corresponent al volum i a la pressió del mateix.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons