ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

placebo

nom masculí
Terminologicitat: 0,47
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1967)
Freqüència: 13

Durant el primer i el tercer any el pacient pren el producte actiu, i durant el segon any, el «placebo».
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1967)
Freqüència: 13

Podem emprar diversos mètodes d'anàlisi dels resultats per a veure si el producte actiu és superior al seu corresponent «placebo».
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1967)
Freqüència: 13

Amb tot, cal assenyalar el descens inicial i el nou augment en el tercer quatrimestre del primer any, inferior at del «placebo».
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1967)
Freqüència: 13

Amb tot, el colesterol minva més durant el període central d'observació amb el producte que no pas amb el «placebo».
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1967)
Freqüència: 13

L'anàlisi de les vuit corbes del colesterol (fig. 1) i de les quatre corbes del «placebo» (fig. 2) mostren que les variacions extremes observades en els quatre pacients són de 117 mgr de mitjana pel «placebo», i de 207 mgr pel producte actiu.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1967)
Freqüència: 13

L'estudi de les corbes de «placebo» ens pot donar-ne una explicació.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1967)
Freqüència: 13

Caldria estudiar-les millor seguint els malalts amb determinacions freqüents durant un cert nombre d'anys, sense donar-los cap droga, ni tan sols un «placebo».
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1967)
Freqüència: 13

Amb tot, la mitjana de variacions durant el «placebo» és molt superior a aquesta xifra.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1967)
Freqüència: 13

Durant el primer i el tercer any reberen el producte actiu, i durant el segon any el seu corresponent «placebo».

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons