ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

quiral

adjectiu
Terminologicitat: 0
Revista de la Societat Catalana de Química (2002)
Freqüència: 137

Les dues formes no superposables d’una molècula quiral s’anomenen enantiòmers (de les paraules gregues enantios ’oposat’ i mere ’part’) i donen lloc a productes idèntics des del punt de vista de la seva constitució, però diferents en l’orientació espacial dels seus àtoms.
Revista de la Societat Catalana de Química (2002)
Freqüència: 137

Avui dia, la síntesi asimètrica —és a dir, l’obtenció exclusiva o majoritària d’un de sol dels dos enantiòmers d’un compost quiral a partir de productes aquirals— és un dels camps de la química en què es treballa més activament.
Revista de la Societat Catalana de Química (2002)
Freqüència: 137

Els dos enantiòmers d’un compost quiral tenen moltes propietats físiques i químiques idèntiques, i només es poden distingir per les seves propietats òptiques.
Revista de la Societat Catalana de Química (2002)
Freqüència: 137

Més concretament, tal com va demostrar Pasteur a mitjan segle XIX, cada un dels dos enantiòmers fa girar el pla de polarització de la llum polaritzada plana en sentit diferent; la tècnica per mesurar l’angle de rotació de la llum polaritzada plana quan travessa un medi quiral s’anomena polarimetria.
Revista de la Societat Catalana de Química (2002)
Freqüència: 137

Si un compost quiral enantiomèricament enriquit fa girar el pla de la llum polaritzada cap a la dreta s’anomena dextrògir i sovint es posa el signe (+) (o la lletra d) davant el nom.
Revista de la Societat Catalana de Química (2002)
Freqüència: 137

Com a conseqüència de la similitud de les seves propietats fisicoquímiques (punt de fusió, densitat, solubilitat...), la separació de dos enantiòmers d’un compost quiral a partir d’una mescla és particularment difícil.
Revista de la Societat Catalana de Química (2002)
Freqüència: 137

Aquest exemple il·lustra un fenomen molt usual: en molts casos, els dos enantiòmers d’un compost quiral presenten diferències espectaculars en les seves activitats biològiques.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons