ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

sector alimentari

sintagma nominal masculí
Terminologicitat: 0.985
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2011)
Freqüència: 11

Durant la meva estada a la Facultat de Farmàcia de Barcelona, l'any 1979, vaig participar en la fundació de l'Associació de Ciència i Tecnologia dels Aliments, ACCA, amb un grup de científics i professionals del sector alimentari interessats a intercanviar coneixements i opinions.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 11

D'acord amb l'esperit de l'ACCA, aquests grups constitueixen una plataforma de diàleg entre els associats, que coincideixen en alguna de les moltes àrees de coneixement que conformen el sector alimentari, siguin de l'àmbit científic, industrial, jurídic, etc.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 11

Els estudis de química em van induir l'interès pels temes relacionats amb els aliments, un interès que es consolidà amb els estudis de bromatologia a l'escola del doctor Casares, i, finalment, he pogut dedicar la meva activitat professional a la companyia Gallina Blanca, dins la qual he participat en la creació d'empreses del sector alimentari, sempre col·laborant amb l'àrea tecnicocientífica.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 11

La Fundació Triptolemos no és ni una ONG ni una patronal del sector alimentari, sinó que està orientada al que anomenem el fet alimentari, entenent que l'alimentació és un punt de convergència de perspectives socials, econòmiques, tecnològiques i d'altres que configuren la necessitat de l'espècie humana de consumir aliments, la qual cosa es manifesta amb canvis històrics i amb decisions polítiques.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 11

El sector alimentari és important arreu del món, tant pel que fa a la producció com a l'elaboració i la distribució.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 11

Aquesta xifra representava un augment en termes absoluts respecte a les dades de l'any 2000 (399 treballadors en EDP), però un descens del pes relatiu del sector alimentari respecte al total (l'any 2000 era d'un 3,2 %) (Maluquer de Motes, 2003).
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 11

El sector alimentari és, des del punt de vista econòmic, un dels més rellevants i clau del nostre país.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2011)
Freqüència: 11

Dins d'aquest canal, l'alimentació moderna (que són els distribuïdors/cadenes) representa el 92 % de les vendes de tot el sector alimentari.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2011)
Freqüència: 11

També en relació amb el sector alimentari, Fundació Futur gestiona un catèring i un restaurant i dóna feina a persones en risc d'exclusió, principalment expresidiaris.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2011)
Freqüència: 11

L'ètica és una referència que cal fomentar en el sector alimentari, on les decisions i actuacions poden tenir conseqüències sobre tercers (competència, consumidors, opinions, etc.).

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons