ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

selector quiral

sintagma nominal masculí
Terminologicitat: 0
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 10

Els selectors quirals d’aquestes fases estacionàries són èsters o carbamats de cel·lulosa o carbamats d’amilosa —els èsters d’amilosa no resulten enantioselectius.
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 10

Diferents selectors quirals —ciclodextrines, tartrats, derivats d’aminoàcids, entre d’altres— i diferents configuracions de membrana han estat utilitzats per a la separació d’enantiòmers d’àmbit experimental.
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 10

En l’actualitat, la disponibilitat comercial de més de dos-cents tipus de selectors quirals en combinació amb tècniques enantioselectives altament eficaces, com la cromatografia líquida, l’electroforesi capil·lar o la cromatografia de fluids supercrítics, assegura la separació de la pràctica totalitat dels compostos problema.
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 10

En paral·lel, l’elecció dels selectors quirals idonis per a la preparació d’aquests materials es duu a terme mitjançant l’avaluació de la seva capacitat d’enantioreconeixement en dispositius de membranes líquides, en què el selector quiral es troba en dissolució.
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 10

A més, els experiments de transport a través de membranes líquides permeten fer un ràpid screening del comportament de diferents selectors quirals.
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 10

El nostre grup ha adaptat diversos tipus de selectors quirals, entre ells, derivats de prolina, de quinina o de polisacàrids, per fer-los aptes per a aquesta tècnica.
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 10

Estudiem les possibilitats que ofereix aquesta metodologia tot centrant l’atenció en la recerca de nous selectors quirals i en la seva optimització, així com en la recerca de nous sistemes de dissolvents en els quals l’enantioselectivitat es vegi potenciada.
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 10

El nostre grup ha adaptat diversos tipus de selectors quirals, entre ells, derivats de prolina, de quinina o de polisacàrids, per fer-los aptes per a aquesta tècnica.
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 10

L’interès per conèixer el mecanisme de reconeixement dels selectors quirals rau en el fet que aquest coneixement pot ésser emprat posteriorment per a l’obtenció de nous selectors quirals amb característiques estructurals millorades.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons