ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

teixit animal

sintagma nominal masculí
Terminologicitat: 0,585
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1931)
Freqüència: 15

Efectivament, sense necessitat d'exposar hipòtesis més o menys arriscades, ens basta recordar l'existència de les dehidrases làctiques, tan esteses en els teixits animals, però sobretot en el fetge, i preparades després també a partir del llevat de cervesa i de certes bactèries (Bernheim (17) Stephenson (18)).
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1932)
Freqüència: 15

Des que Neuberg (i) i Dakin i Dudley (2), Fun independentment dels altres, demostraren 1'existoncia d'un ferment en els teixits animals que dismuta el metilglioxal en acid lactic i observaren la importancia metab6lica d'aquesta accio fermentativa, s'han portat a terme nombroses experiencies, per tal d'investigar la importancia fisiolbgica del metilglioxai i les seves transformacions.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1932)
Freqüència: 15

Si bé, segons M. Vogt (13), la presència de la dismutasa impedeix el normal acumulament d'aquell metilglioxal en els teixits animals, existeix sempre la possibilitat que, sobretot en certs estats patològics, una part d'ell no sigui transformada i s'elimini per l'orina.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1932)
Freqüència: 15

Quan s'empra el colom en règim avitaminòsic B (carència de B-1 i B-2) com a animaltestimoni, és necessari elevar la dosi, ja que gairebé sempre la riquesa en B-2 dels fruits, teixits animals, etc., és molt més baixa que la de B-1, referint-les ambdues al mateix pes i volum.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1932)
Freqüència: 15

La hipòtesi no ve basada sobre la determinació d'aquesta substància, actualment facilitat per mètodes aplicats a l'estudi de la fermentació de la glucosa pel llevat, plantes i teixits animals, per Neuberg i col·laboradors [entre ells un de nosaltres (51)].

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons