ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

teixit conjuntiu

sintagma nominal masculí
Terminologicitat: 0,997
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 85

En un anterior treball amb el Sr. Reventós (1) ens hem ocupat de la histología del pulmó sà i malalt, col·lapsat per medi del pneumotòrax artificial, insistint especialment en les alteracions més manifestes que experimenta en el desenrotllo del teixit conjuntiu perivascular, peribronquial i subpleural.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 85

Nosaltres no havent observat tal faixa conjuntiva que altres autors consideren com una expansió del periosti (1), creiem que el teixit conjuntiu apareixerà, en les tardanies, com un fet secundari, que el fet primari resideix únicament i exclusivament en el mateix cartíleg.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 85

Així com el periosti fa créixer l'òs engruixint-lo, el cartíleg epifisari està trastornat, el desenrotllo ossi en sentit de la llargada està pertorbat; ben bé demostren les nostres preparacions, per sa falta de regularitat d'alineació i per la brusquetat del trànsit a la regió dels grans condroplasmes, que no hi ha l'activitat i potencia formativa de l'òs normal; després de això, per allí s'estén el teixit conjuntiu com l'herbot en la terra no conreuada.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 85

Nostre fetus no havía arribat a terme i això potser és lo que ens ha permès observar la ossificació encondral acondroplàsica abans que tingués lloc la invasió del teixit conjuntiu.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1915)
Freqüència: 85

Es principalment el teixit conjuntiu el que sofreix amb gran freqüència la hialinosis, com ho prova el fet que en contacte dels cordons cancerosos s'hi trova una veritable basal, representació i continuació de la que en la pell i mucoses existeix, per sota del stratum germinale.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1915)
Freqüència: 85

La trobem també en les parets dels vasos i en el teixit conjuntiu circumdant, així com en els dèbils manats col·lagens produits per les cèl·lules cianòfiles d'infiltració que, tot just acabats de cristal·litzar al voltant d'aquelles cèl·lules, sofreixen ja l'acció dels productes d'excreció de les cèl·lules neoplàsiques, un dels quals és probablement l'àcid condrotíc-sulfúric que, trobant encara tendre la materia col·làgena acabada de formar, reacciona ràpidament i fàcilment amb ella, provocant així sa transformació.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1915)
Freqüència: 85

Altres vegades el teixit conjuntiu pobre en cèl·lules cianòfiles, reacciona dèbilment contra la invasió; en altres casos, en fi, la presencia del teixit muscular, no tan fàcilment transformable, dificulta la construcció de la faixa de material hialí.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1915)
Freqüència: 85

Seguí a això la degeneració vitria o hialina de les fibres musculars ofegades per l'encarcarament del teixit conjuntiu; en aqueix moment convertida la paret en una massa hialina, en la qual encara s'hi veuen escasses cèl·lules conjuntives i algunes fibres musculars empresonades, començà la transformació d'aquella substancia en materia amiloide, i encara es poden observar, difumant-se per l'espessor de la materia amilacia ja formada, algunes filagarses col·làgenes, que a poc a poc es van transformant.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1915)
Freqüència: 85

Les pigmentacions són freqüents en el teixit conjuntiu de l'epitelioma; mes, per regla general, poc intenses.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1915)
Freqüència: 85

Es natural que s'ha de descomptar aquells casos en què normalment presenti el teixit conjuntiu pigment melànic.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1915)
Freqüència: 85

El dermis o corion es troba, com hem dit anteriorment, íntimament adherida al teixit conjuntiu sub-mucós.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons