ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

temps de vol

sintagma nominal masculí
Terminologicitat: 0.899
Revista de Tecnologia (2014)
Freqüència: 20

La secció 2 presentarà el principi de funcionament de dues de les principals famílies de tècniques en aquest àmbit: l’estereoscòpia basada en projecció de franges i les tècniques de temps de vol.
Revista de Tecnologia (2014)
Freqüència: 20

El temps de vol (Forrester i Hulme, 1981) és una tècnica de mesura que permet obtenir mesures de distàncies a partir d’una dada coneguda com és la velocitat de la llum.
Revista de Tecnologia (2014)
Freqüència: 20

Per tal d’obtenir una imatge tridimensional completa, és a dir, un nombre elevat de punts mesurats disposats en forma matricial, cal incorporar algun mètode d’escaneig a part del mateix sistema de mesura del temps de vol.
Revista de Tecnologia (2014)
Freqüència: 20

Es tracta, doncs, de repetir el procés de mesura del temps de vol en molts punts de l’escena.
Revista de Tecnologia (2014)
Freqüència: 20

Existeixen dues famílies de mètodes per mesurar imatges de temps de vol.
Revista de Tecnologia (2014)
Freqüència: 20

Un dels factors que limiten les prestacions de mesura dels sistemes de temps de vol és la seva capacitat de detectar feixos reflectits de baixa potència, sigui per la distància a l’escena o per la baixa reflectància d’aquesta.
Revista de Tecnologia (2014)
Freqüència: 20

L’altra estratègia que permet obtenir imatges per temps de vol són els sistemes basats en matrius de detectors.
Revista de Tecnologia (2014)
Freqüència: 20

Depenent del camp d’aplicació s’anomena lidar (light detection and ranging), especialment quan es fa servir en ciències de l’atmosfera, o LADAR (laser detection and ranging), si parlem d’aplicacions en l’àmbit dels vehicles i la seguretat, o més genèricament sistemes de temps de vol (TOF, time of flight).
Revista de Tecnologia (2014)
Freqüència: 20

La tècnica del temps de vol té dues variants diferents, una basada en llum polsada (Maatta et al., 1993) i una altra basada en modulació de llum contínua (Xu et al., 1998).
Revista de Tecnologia (2014)
Freqüència: 20

És important notar que en un sistema de temps de vol la mesura de distància s’obté directament del compte de temps, i no són necessaris calibratges ni llargs càlculs posteriors, com succeeix en estereoscòpia.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons