ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

termoparell

nom masculí
Terminologicitat: 0.914
Revista de Tecnologia (2009)
Freqüència: 7

Una mesura indirecta del flux de calor es pot obtenir també utilitzant una malla de termoparells que cobreixi una gran part de la parcel·la experimental.
Revista de Tecnologia (2009)
Freqüència: 7

La informació que se n’extreu és l’evolució de la temperatura amb el temps en els llocs on s’han emplaçat els termoparells (vegeu la gràfica de la figura 7).
Revista de Tecnologia (2009)
Freqüència: 7

Amb aquestes dades es pot obtenir, a més a més, el temps de residència de les flames i també la velocitat de propagació, comparant els instants en què s’observen pics màxims de temperatura entre les diferents localitzacions dels termoparells.
Revista de Tecnologia (2009)
Freqüència: 7

Els radiòmetres i els termoparells ofereixen dades de més bona qualitat, a canvi, però, de costos més elevats, tant d’implementació com d’adquisició.
Revista de Tecnologia (2011)
Freqüència: 7

D’altra banda, per tal de fer el seguiment del comportament del foc, es va disposar d’una malla de termoparells distribuïda uniformement per tota la parcel·la; dues torres amb quatre i vuit sensors de flux de calor, respectivament, que es col·locaven instants abans de la ignició mirant frontalment a l’avanç del front de flames amb l’objectiu de captar la part del perímetre amb més intensitat, així com càmeres de vídeo convencional, degudament protegides.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons