ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

tetraciclina

nom femení
Terminologicitat: 0,923
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1966)
Freqüència: 21

Ara faré un sumari molt ràpid del que hem trobat basant-nos en la microscopia òptica, electrònica, fluoroscòpia amb llum ultraviolada prèvia injecció de tetraciclina, la microradiografia i la bioquímica.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1966)
Freqüència: 21

Per fluoroscòpia després d'injecció de tetraciclina, hom veu el dipòsit de calç formant una anella al voltant del vas nutrici dels osteons (làm. 19).
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1967)
Freqüència: 21

En aquest treball estudiem l'acció de l'oleanolat sòdic i del glicerritinat d'alumini sobre l'efecte inhibidor del teixit de granulació de la cortisona, pensant en la semblança estructural entre aquests compostos d'una banda, i de l'altra, pel fet que observacions anteriors demostraren que tenien accions semblants; ambdues protegeixen l'úlcera gàstrica experimental induïda per diversos mecanismes, sobretot la produïda per l'acció de l'àcid acetilsalicílic i per la tetraciclina.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1967)
Freqüència: 21

L'àcid oleanòlic manifesta acció protectora sobre l'úlcera experimental de la rata, sobretot en l'úlcera provocada per acció directa, tipus àcid acetalsalicílic o tetraciclina.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1967)
Freqüència: 21

D'altra banda , ENGELUND i col·laboradors han demostrat que la tetraciclina s'elimina aproximadament en les mateixes proporcions per filtració glomerular que per excreció tubular.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1967)
Freqüència: 21

L'estudi de l'eliminació de tetraciclina per la bilis ha estat fet sobretot pels cirurgians, els quals observaren en llurs intervencions quirúrgiques que la tetraciclina es troba en la bilis dels individus operats que havien estat sotmesos a tractament amb tetraciclina.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1967)
Freqüència: 21

L'eliminació biliar de tetraciclina, l'hem estudiada tenint en compte els resultats obtinguts en treballs anteriors que fan referència a les concentracions plasmàtiques i a l'eliminació urinària d'aquesta droga en animals d'experimentació tractats amb tetraciclina en forma de clorhidrat (TCl) i amb un nou derivat de la tetraciclina, el guaiacolsulfonat de tetraciclina (TGI).
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1967)
Freqüència: 21

Els resultats obtinguts en aquests treballs demostraren que la concentració de tetraciclina en plasma és paral·lela per a ambdues substàncies, mentre que l'eliminació urinària té les característiques que assenyalem: durant les sis primeres hores després de l'administració, l'eliminació urinària és sensiblement igual, mentre que a partir d'aquest temps i sobretot a partir de les 24 hores, l'eliminació és superior quan s'administra TGI, que quan s'administra TCI.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1967)
Freqüència: 21

Els primers treballs publicats sobre l'eliminació de la tetraciclina, tant en l'animal d'experimentació com en l'home, consistiren en l'estudi dels processos d'eliminació urinària d'aquesta droga i en llurs particularitats.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons