ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

timina

nom femení
Terminologicitat: 0
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 3

L’emparellament de les bases nitrogenades presents a la seua estructura (adenina, timina, citosina i guanina al DNA; la timina és substituïda per uracil a l’RNA), mitjançant enllaços específics d’hidrogen, és la base estructural del reconeixement molecular que opera durant l’autoreplicació.
Revista de la Societat Catalana de Química (2005)
Freqüència: 3

Erwin Chargaff (1950) havia aportat uns resultats misteriosos: en examinar l’ADN de diferents éssers, va comprovar que les quantitats de les bases nitrogenades variaven d’un organisme a l’altre, però la quantitat de timina (T) sempre era, sorprenentment, igual a la d’adenina (A), i la de citosina (C) a la de guanina (G).
Revista de la Societat Catalana de Química (2005)
Freqüència: 3

Aquest model (ADN = llenguatge o text) es fonamenta en la seqüència de bases nitrogenades en les cadenes de la molècula, l’autèntic secret de la vida, que es representen amb només quatre lletres —A (adenina), C (citosina), G (guanina) i T (timina).
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1992)
Freqüència: 6

En la biosíntesi dels àcids nucleics, I'uracil ha d'ésser metilat a la posició C-5 per donar lloc a la timina, que n'és un dels elements bàsics.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1992)
Freqüència: 6

Això va conduir al disseny racional de diversos compostos anàlegs a la timina, entre els quals destaca el 5-fluorouracil (Heidelberg, 1973), que és un dels fàrmacs més usats avui dia, en especial contra càncer de còlon.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (2009)
Freqüència: 6

En la cariologia gamma s'aconsegueixen patrons de bandes per mitjà de tractaments específics, com són els del bandeig G, que detecta regions riques en nucleòtids d'A-T (adenina-timina), o els de bandeig C emprats per localitzar regions d'heterocromatina constitutiva, regions que estan permanentment condensades al llarg del cicle cel·lular i que estan formades principalment per seqüències de DNA altament repetitiu dispostes en tàndem, el DNA satèl·lit.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (2010)
Freqüència: 6

Els individus amb l'al·lel A presenten un pic corresponent a la base citosina a la posició central del cromatograma, i els individus amb l'al·lel B presenten un pic corresponent a la timina.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (2010)
Freqüència: 6

Els individus heterozigots mostren els dos pics superposats, encara que el detector n'identifiqui un (timina) de manera preferent.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons