ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

tiolat

nom masculí
Terminologicitat: 0
Revista de la Societat Catalana de Química (2004)
Freqüència: 26

Des d’un punt de vista químic, la riquesa de residus de Cys (Ca-CH2-SH) en l’estructura primària de les MT permet considerar-les agents quelants altament optimitzats per enllaçar metalls de transició mitjançant àtoms de sofre en forma de tiolat, RS-.
Revista de la Societat Catalana de Química (2004)
Freqüència: 26

Habitualment, en els organismes vius les MT es troben enllaçades a zinc(II) i/o coure(I), únic estat d’oxidació que pot presentar el coure en les MT, atès que el Cu(II) oxidaria els grups tiolat a disulfur, cosa que comportaria l’afebliment de la capacitat coordinant de la proteïna.
Revista de la Societat Catalana de Química (2004)
Freqüència: 26

Dins de cada domini, tots els centres metàl·lics estan coordinats tetraèdricament a lligands tiolat terminals i µ2-pontals (figura 2).
Revista de la Societat Catalana de Química (2004)
Freqüència: 26

Aquesta tendència no exclou que el grup tiolat també actuï com a lligand terminal o que el sofre estableixi interaccions secundàries addicionals amb els esmentats centres.
Revista de la Societat Catalana de Química (2004)
Freqüència: 26

És particularment d’interès el fet que el mateix lligand tiolat doni complexos de fórmula diferent quan reacciona amb coure o plata en condicions anàlogues, o s’arribi al cas que complexos de coure o plata amb la mateixa fórmula presentin estructures diferents, com es mostra a la figura 4.
Revista de la Societat Catalana de Química (2004)
Freqüència: 26

Els agregats metall-SCys, dels quals no hi ha precedents en la química dels tiolats metàl·lics, són responsables de l’estructura tridimensional de les metal·lotioneïnes.
Revista de la Societat Catalana de Química (2004)
Freqüència: 26

En conseqüència, la química de coordinació dels tiolats metàl·lics hauria de poder aportar models sintètics i alhora contribuir a l’estudi dels agregats metall-SCys en les MT.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons