ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

xifra

nom femení
Terminologicitat: 0.807
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 19

D'aquesta enquesta s'han recollit les dades relacionades amb les empreses respecte de l'import net de la xifra de negoci i el total dels ingressos d'explotació.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 19

Les dades s'han recollit en l'àmbit nacional i han estat desagregades per comunitats autònomes, de les quals s'han seleccionat per a l'estudi, per la seva importància, les que han realitzat majors inversions, que es corresponen a la vegada amb aquelles que són també les majors quant a import net de la xifra de negoci i d'ingressos d'explotació.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 19

La relació amb les dades financeres ens ha permès establir proporcions de les diferents inversions sobre l'import net de la xifra de negoci i els ingressos d'explotació.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 19

L'anàlisi de les dades procedents dels comptes de resultats (ingressos de l'explotació i xifra de negoci) ha permès, a través de la proporció d'ells sobre les inversions mediambientals per a la gestió de les aigües, el fet d'oferir una informació bàsica i al mateix temps rellevant del comportament respecte dels resultats obtinguts de l'enquesta.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 19

L'arrodoniment s'acostuma a establir de manera que si la primera xifra de les que es volen descartar comença per 0, 1, 2, 3 o 4, el nombre anterior a elles no varia, i si comença per 5, 6, 7, 8 o 9, s'incrementa en una unitat.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 19

Si considerem que la mitjana entre 0 i 10 és 5, la norma d'augmentar la xifra anterior a la descartada, si la xifra a descartar és 5 i totes les xifres següents són 0, no és correcta.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 19

En ambdós casos, a cada xifra numèrica se li ha d'assignar la unitat en què aquesta s'expressa i la magnitud que representa.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 19

Al llarg del període estudiat, cal destacar que el PDI català associat a l'àrea ha augmentat en termes absoluts un 56,4 %, una xifra superior a l'augment registrat a Espanya (29,8 %).
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 19

Aquesta xifra representa un 1,2 % de la totalitat dels ajuts concedits a Catalunya.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 19

Així, les 8 principals empreses d'alimentació a Catalunya disposen l'any 2008 de 86 treballadors dedicats a l'R+D, xifra que representa un 1,9 % del total de les 50 corporacions analitzades.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons