ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

xifra nuclear

sintagma nominal femení
Terminologicitat: 0,908
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1984)
Freqüència: 24

Arneth ha observat en persones sanes oscil·lacions de la xifra nuclear entre 239 i 319 i Bonsdorff entre 235 i 290.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1984)
Freqüència: 24

(1) Anomeno i anomenaré en endavant xifra nuclear o X. N. la xifra total de lòbuls nuclears (nuclis prescindint dels petits ponts d'unió) en cent leucocits neutròfils.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1984)
Freqüència: 24

Vegi's també la variabilitat de la xifra nuclear de 279 a 305.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1984)
Freqüència: 24

La xifra nuclear ofereix oscil·lacions entre 307 1334.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1984)
Freqüència: 24

En els 14 casos observats de malaltía de Basedow amb diagnòstic clínic indubtable (Taula VI) i en període actiu de major o menor intensitat, veiem que en 13 l'esquema neutròfil està constantment desviat cap a Ia dreta i la xifra nuclear és constantment superior a la mitja normal i fins quasi sempre als límits superiors d'oscil·lació normal.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1984)
Freqüència: 24

En un sol cas típic de malaltía de Basedow en plena activitat (Observació XXI) hem observat, coincidint amb una fórmula leucocitaria quasi en absolut normal, un esquema d'Arneth i una xifra nuclear plenament normals.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1984)
Freqüència: 24

En els dos casos de milloría que arriba quasibé a la curació (Observacions XX i XXII, Taula VI), hi veiem una xifra nuclear i un esquema d'Arneth perfectament normals coincidint però en la Observació XX amb una fórmula de Kocher positiva, encara que no molt marcada.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1984)
Freqüència: 24

Dels quatre casos dubtosos, en dos (Observacions IX i XIII, Taula VII), coincidint amb una fórmula leucocitaria que amb diferent intensitat presenta les variacions de Kocher, hi veiem un esquema d'Arleth desviat cap a la dreta, en la Observació IX en un grau bastant notable; en els altres dos casos (Observacions IX i XI, Taula VII), coincidint amb una fórmula leucocitaria quasibé normal en absolut, ho són també I'esquema d'Arneth i la xifra nuclear.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1984)
Freqüència: 24

En els cinc casos d'hipotiroidisme (Taula VII) veiem oscil·lar l'esquema d'Arneth i la xifra nuclear als voltants de'I normal i en un cas (Observació XXVII) tan sols, coincidint amb una notable fórmula de Kocher, veiem desviar-se una mica cap a la dreta l'esquema neutròfil, pulant a 300 la xifra nuclear.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons