ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

zinc

nom masculí
Terminologicitat: 0.930
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 7

Per exemple, el Kamut® conté entre un 30 i un 35 % més de magnesi i de zinc que altres varietats integrals.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2011)
Freqüència: 7

Val a dir que aquests sistemes enzimàtics necessiten diversos minerals (cofactors metàl·lics) per funcionar correctament: seleni, magnesi, coure, manganès i zinc, principalment.
Revista de la Societat Catalana de Química (2004)
Freqüència: 22

Alhora, les estructures 3D conegudes corresponen a MT de mamífers, invertebrats i bacteris que contenen exclusivament metalls divalents, zinc i/o cadmi.
Revista de la Societat Catalana de Química (2004)
Freqüència: 22

Alhora, aquests agregats les fan particularment aptes per participar en la distribució i emmagatzemament de metalls essencials com el zinc i el coure i també per reaccionar amb espècies radicalàries.
Revista de la Societat Catalana de Química (2004)
Freqüència: 22

Els ions zinc i cadmi es mostren com esferes més fosques i més clares respectivament.
Revista de la Societat Catalana de Química (2004)
Freqüència: 22

Pel que fa a les preferències metàl·liques, les MT dels vertebrats i els invertebrats superiors s’han aïllat majoritàriament amb zinc o bé amb una barreja de zinc i coure.
Revista de la Societat Catalana de Química (2004)
Freqüència: 22

Alternativament, un mètode freqüent per caracteritzar una MT consisteix en: a) síntesi i/o aïllament, b) tractament amb medi àcid fort per alliberar els metalls i obtenir la forma apoMT, i c) reconstitució de la proteïna a pH fisiològic amb zinc o amb coure.
Revista de la Societat Catalana de Química (2004)
Freqüència: 22

Les limitacions d’aquesta tècnica es fan evidents quan no s’aconsegueix enregistrar un bon espectre, per exemple per la presència de quantitats elevades de tampó, o quan les diverses espècies metal·lades contenen zinc i coure, metalls de pes atòmic massa proper per poder-los distingir mitjançant ESI-MS.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons