Vocabulari d'economia anglès-català

Microbe2006

Essentials of Economics

Krugman, Paul; Wells, Robin; Graddy, Kathryn .

New York: Worth Publishers, 2011.

2nd ed.

microorganismes

Fonaments d'economia

Krugman, Paul; Wells, Robin; Graddy, Kathryn.

Barcelona: Reverté, 2013

Traducció de la 2a edició nord-americana

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

English Català