TÈCNIQUES

- CULTIU IN VITRO
- INTRODUCCIÓ DE LA PIOIXA
- ORIGEN DEL NOM DE ROLDOR APLICAT A L'ESCORÇA DE PI TRITURADA