Congressos | concursos | Publicacions | Persones

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

 Persones

Agustí Reventós i Tarrida

Dep. Matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra

Publicacions

* REVENTÓS, A. `El Moviment a la geometria´. *Butlletí de la SCM*; vol. 10 (juliol 1995), pp. 21-36.
* REVENTÓS, A. `In memoriam Lluís Santaló i Sors´. *Butlletí de la SCM*; vol. 17, núm. 1 (juliol 2002), pp. 93-121.
* REVENTÓS, A. `Un nou model creat del no-res : un món on es pot quadrar el cercle!´. *Butlletí de la SCM*; vol. 19, núm. 2 (desembre 2004), pp. 47-83.
* REVENTÓS, A.; ETAYO, J.J. & GINÉ-MASDÉU, E. `Biografia : Eduard Stiefel´. *Butlletí de la Secció de Matemàtiques*; Núm. 3 (octubre 1979), pp. 12-15.
* REVENTÓS, A. `De Riemann fins als nostres dies´. *Butlletí de la Secció de Matemàtiques*; Núm. 14 (juny 1983), pp. 98-124.
* REVENTÓS, A. & XAMBÓ, S. `Entrevista al doctor Josep Vaquer i Timoner´. In: `Entrevistes´. *SCM/Notícies*; Núm. 11 (juliol 1999), pp. 6-11.
* REVENTÓS, A.; RODRÍGUEZ, C.J. *Una lectura del *Disquisitiones generales circa superficies curvas* de C.F. Gauss* (Publicacions de la SCM; 4). Barcelona, IEC-SCM (2006)
* REVENTÓS, A. *Geometria axiomàtica* (Publicacions de la SCM; 5). Barcelona, IEC-SCM (2010)

 

Congressos

Primeres jornades de Matemàtiques i Didàctica de les Matemàtiques - 6/2/1991[+]

Concursos

XLVIII Olimpíada Catalana de Matemàtiques - 16/12/2011 [+]